Encora

Centrum voor Volwassenenonderwijs

Volg je les op een andere lesplaats?

Encora geeft ook lessen op enkele andere lesplaatsen. Meestal delen we deze met het secundair onderwijs of een andere partner. Het gaat om volgende lesplaatsen:

  • Cadixstraat 2, 2000 Antwerpen
  • Kaasstraat 5, 2000 Antwerpen
  • Kempisch Dok  25, 2000 Antwerpen
  • Ordamstraat z/n, 2030 Antwerpen

 

icoon secretariaat Secretariaat

Voor info en documenten kan je terecht op het secretariaat van de campus Grotesteenweg tijdens de openingsuren.

 

icoon fietstenstalling Bereikbaarheid

Openbaar vervoer & Velo
Onze lesplaatsen zijn bereikbaar met het openbaar vervoer en met de Velo stadsfietsen. Meer details op de websites van De Lijn en Velo Antwerpen.

Cadixstraat & Kempisch Dok
 - Tramhalte Londen: tram 70
 - Bushalte Cadix: bussen 762, 763 en 764
 - Velo station 222: hoek Cadixstraat en Binnenvaartstraat

Kaasstraat
 - Tramhalte Groenplaats: trams 3, 4, 5, 9 en 15
 - Bushalte Groenplaats: bussen 22, 180, 181, 182, 183
 - Velo station 059: Het Steen

Ordamstraat
 - Bushalte Bellestraat: bus 760

Parkeren 
Parkeren kan enkel op de openbare weg in de buurt van de school. We vragen je met aandrang om niet in overtreding te parkeren, zodat buurtbewoners niet worden geconfronteerd met hinderlijk achtergelaten wagens. Deze lesplaatsen (behalve Ordamstraat) liggen in een  zone voor betalend parkeren, meer info op www.parkereninantwerpen.be

 

icoon wifi WIFI

Je kan gebruik maken van het draadloos netwerk 'Stad Antwerpen – gratis wifi' op deze lesplaatsen (behalve Ordamstraat).

 

icoon roken Roken / dampen

Roken of dampen is verboden op deze lesplaatsen.

 

icoon veiligheid Veiligheid

Aangepaste kledij en persoonlijke beschermingsmiddelen
Voor een aantal modules moet je je kledij aanpassen of een werkschort dragen om pedagogische en/of veiligheidsredenen. Je dient zelf voor de voorgeschreven kledij te zorgen. Je leerkracht brengt je bij aanvang van de module op de hoogte en zal je, als dat van toepassing is, attent maken op het werkplaatsreglement.

Veiligheid in de lokalen
Maak op een juiste wijze gebruik van machines, toestellen, gereedschappen, producten, lokalen en andere middelen. Volg hierbij de instructies van de lesgever op. Je bent altijd verantwoordelijk voor je persoonlijke materialen. Volg de veiligheidsinstructiekaarten van machines, toestellen en installaties. Deze mogen niet worden uitgeschakeld, verplaatst of op een verkeerde manier gebruikt worden om veiligheidsredenen.
Respecteer de werkplaatsreglementen die in de praktijklokalen hangen. Signaleer gevaar, defecten of andere problemen steeds onmiddellijk aan je lesgever. We rekenen erop dat je een correcte beroepsattitude aanneemt.

EHBO
Verwittig je lesgever. Bij twijfel of ernstig ongeval verwittig je de hulpdiensten op telefoonnummer 112.

Evacuatie
Bij brand en evacuatie volg je de instructies van de lesgever. Verlaat de lesplaats zo snel als mogelijk en ga naar de dichtstbijzijnde verzamelplaats. Een evacuatiescenario hangt in elk lokaal naast de deur.