Energiecoole school

Energiecoole scholen

Het Stedelijk Onderwijs zet zich actief in om het energieverbruik in alle schoolgebouwen te verminderen. Het moderniseren van de infrastructuur is belangrijk maar niet voldoende. Het project Energiecoole School zorgt ervoor dat duurzaamheid en energiezuinig leven een plaats krijgen in de klas.

 

“We hebben het proefproject energie als een rode draad doorheen het hele schooljaar laten lopen.”

Linda Bekaert
Directeur
Basisschool Vlinderboom
Linda Bekaert, directeur Vlinderboom

“Wij organiseerden een klimaattop mét resultaat!”

An De Decker
leerkracht
Stedelijk Lyceum Linkeroever
leerkracht

"De leerlingen van het 6de leerjaar kunnen de energiemeting opvolgen tijdens de wiskundelessen."

Lies
Groene juf
Basisschool Sportomundo
Juf Lies heeft een groene muts op

Stedelijk Onderwijs werkt mee aan