Duurzaamheid

Het Stedelijk Onderwijs werkt mee aan de grotere doelstelling van de stad Antwerpen om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 50% te verlagen en 20% minder energie te verbruiken tegenover 2005. Bij nieuwbouw- en renovatieprojecten kiezen we zoveel mogelijk voor duurzame materialen en technieken die het toekomstige energieverbruik beperken. 

tekening van een schoolgebouw met groen dak
Een meting van het energieverbruik in 2012 toont aan dat alle scholen van het Stedelijk Onderwijs samen 20.000 ton CO2 per jaar uitstoten. Dit staat gelijk aan een voetafdruk van 40.000 hectare, of honderd maal de vloeroppervlakte van alle gebouwen van het Stedelijk Onderwijs.

Kleine en grote energiebesparende maatregelen
Het Stedelijk Onderwijs doet heel wat inspanningen om het energieverbruik in de schoolgebouwen terug te dringen. Want energie is een duurzaam én kostbaar goed.

Zo werken de cel Onderhoud van Patrimoniumbeheer en Werkhaven reeds een tijd samen om een aantal kleinere energiebesparende maatregelen uit te voeren. Bijvoorbeeld: tochtstrips voor ramen, tochtborstels voor deuren, isoleren van buizen, deurpompen….

Daarnaast werden er door de afdeling Vastgoed en Projecten in heel wat scholen grote renovatieprojecten opgestart zoals stookplaats renovaties, dakisolatieprojecten en buitenschrijnwerkrenovaties om onze gebouwen en installaties energiezuiniger te maken. Voor bepaalde projecten werken ze samen met netbeheerders Eandis en Infrax.

Sensibiliseren en duurzaamheid in de klas
Het moderniseren van onze infrastructuur is belangrijk maar niet voldoende. Het verminderen van het energieverbruik of energiebehoefte is minstens even belangrijk.  Een gedragswijziging is noodzakelijk. Directie, leerkrachten en leerlingen brengen een groot deel van de dag door in de school. Kleine gedragsveranderingen maken een groot verschil in energieverbruik. Duurzaamheid en energiezuinig leven zijn thema's die ook een plaats moeten krijgen in de klas. Alleen zo kunnen we erin slagen om jongeren ook echt energiebewust te leren leven. Daarom lanceerde het Stedelijk Onderwijs in 2012 het project Energiecoole school.