Educatief

Informatie voor leerkrachten

De voorbij jaren is iedereen zich ervan bewust geworden dat het levensnoodzakelijk is om duurzamer om te gaan met onze planeet. De opwarming van het klimaat, de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, het verdwijnen van diersoorten: we kunnen het tij enkel keren als we onze levensstijl bijsturen. Heel wat mensen doen dat gelukkig ook. Duurzaamheid en energiezuinig leven zijn thema’s die ook een plaats krijgen in de klas. Alleen zo kunnen we erin slagen om jongeren energiebewust te leren leven.

In de Edutheek van het Ecohuis kan je gratis educatief materiaal lenen in verband met energie en klimaat.
Download hier het infoboekje ‘energie’ van Ecohuis. In dit boekje vind je heel wat tips hoe je het thema energie kan verwerken in de les.

Lekkerfris.be
Elke school krijgt voor een periode van 2 weken een CO2-meter om het juiste zuurstofgehalte te meten (voldoende zuurstof aanwezig – groen, matig – geel, te weinig – rood). Dit kan in de lessen verwerkt worden via de grafiek van lekkerfris.be

Eandis heeft een uitleencatalogus met demonstratiemateriaal dat je gratis kan uitlenen om rationeel energiegebruik te demonstreren.

Energiemeesters: stel een aantal leerlingen in de school aan als energiemeester (doorschuifsysteem). Zij moeten gedurende een bepaalde periode erop toezien dat er in de hele school zuinig word omgesprongen met energie. Leerlingen kunnen ‘beloond’ worden door te mogen rapporteren, klasvrij gemaakt te worden en op controle te gaan, een speciaal hesje of button te krijgen… Leerlingen kunnen per klas een deurhanger (rood, oranje, groen) hangen om aan te tonen hoe zuinig de klas omgaat met energie.