MOS en Ecoscholen

Stedelijk Onderwijs nauw samen met Ecoscholen en MOS (Milieuzorg op school). Zij begeleiden alle scholen gedurende 1 volledig schooljaar.
MOS en Ecoscholen geven elke school advies op maat, overlopen de opties om besparingen te realiseren, helpen juiste keuzes te maken, maken mee een actieplan en beantwoorden vragen i.v.m. het project.

MOS en Ecoscholen zorgen er ook dat het thema ‘energie’ geïntegreerd wordt in de ontwikkelingsdoelen. Leerlingen gaan spelenderwijs aan de slag in de klas, in de school en in de omgeving. Ze leren plannen, samenwerken, overleggen en werken zo tegelijkertijd aan de eindtermen Nederlands, wiskunde, sociale vaardigheden, leren leren, wereldoriëntatie, ICT, ...

Scholen die nog geen MOS- of Ecoschool zijn krijgen dit schooljaar ook de kans om dit te worden.

In deze presentatie stelden Ecohuis/Ecoscholen en MOS zich in januari 2015 voor aan de nieuwe deelnemende energiecoole scholen. 

MOS: Milieuzorg op school
 

Samen jongeren overtuigen om te kiezen voor duurzaam denken en doen: dat is de missie van MOS. Het MOS-programma biedt scholen voortaan nog meer mogelijkheden om het eigen engagement uit te diepen, samen met leerlingen, met de hele schoolgemeenschap en met de ruimere omgeving.

MOS logo

MOS-scholen werken voortaan rond 4 uitgangspunten:

1.    Leerlingenparticipatie. MOS werkt met en voor leerlingen. Elke MOS-actie start met de actieve betrokkenheid van de leerlingen.

2.    Teamwork. Het hele schoolteam en de ouders worden betrokken bij de MOS-werking.

3.    Netwerking. MOS-scholen werken samen met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld.

4.    Resultaten nastreven en vieren. MOS is een beleving, een leerproces met een concreet resultaat voor ogen.

 

Als school kun je rekenen op maatwerk:

  • een persoonlijke MOS-begeleider die de dialoog aangaat met leerkrachten en de omgeving om te kijken wat er werkt voor jouw school;
  • communicatietools om het duurzame engagement breed uit te dragen;
  • netwerk- en vormingsmomenten binnen onderwijs;
  • een nieuwe website die scholen wegwijs maakt in het ruime aanbod rond milieuzorg en duurzame ontwikkeling;
  • mogelijkheid om deel uit te maken van een groeiende maatschappelijke beweging;
  • extra kansen tot profilering en netwerking als Eco-School

Ecoscholen
 

supergirl ecoscholenEen EcoSchool is een school die zich inzet voor één of meerdere duurzame thema’s: afval en duurzame materialen, energie, duurzame voeding, natuur of water. Als EcoSchool onderteken je een EcoCharter met de stad. In ruil voor je engagement, krijg je begeleiding op maat om een echte EcoSchool te worden en te blijven.
Elke Antwerpse school kan EcoSchool worden. Je kiest zelf of je gaat voor een EcoMini of een EcoMaxi charter. Ook het EcoCharter zelf kan je invullen zoals het je past. Bovendien krijgt elke EcoSchool begeleiding op maat, naar haar behoeften en wensen.

Een school ondertekent een EcoCharter per thema waaraan ze wil werken. Dit EcoCharter is twee jaar lang geldig. Dit betekent dat de school na twee jaar een echte EcoSchool is.