FabLab+

Creatief laboratorium

Arbeidsmarkt

Het Stedelijk Onderwijs wil vandaag meer inzetten op de relatie ‘onderwijs arbeidsmarkt’.

We staan dus steeds open om met bedrijven in dialoog gaan om te bekijken welk partnership er mogelijk is.

We zijn er van overtuigd dat er, zowel voor de arbeidsmarkt als voor ons, heel wat opportuniteiten liggen. Een samenwerking onder de vorm van wederzijds geprivilegieerde partners zou heel wat kansen kunnen bieden. Duale richtingen, stages, uitwisselingen, opleidingen, plaatsbezoeken, uitbouw van netwerken, … Anderzijds kan FabLab Antwerpen, met de werknemers van een bedrijf, een technologie-exploratie-traject doorlopen worden rond digitale fabricatie.