FabLab+

Creatief laboratorium

Fab Challenges

Met onze Fab Challenges maken de leerlingen kennis met wetenschap en techniek. De activiteiten dagen hen uit om zelf onderzoekend aan de slag te gaan. Ze zijn sterk te vergelijken met de 'OVSG proef techniek' die aan de leerlingen op het einde van de lagere school wordt voorgelegd.
Het zijn activiteiten die autonoom en op eigen tempo in de klas uitgewerkt kunnen worden. Natuurlijk biedt het FabLab+ veel meer middelen om dit op een innoverende en boeiende manier te realiseren.

Niet zozeer het eindresultaat is van belang, maar veel belangrijker is het proces van ontdekken. Leerkrachten spelen een essentiële rol in het op gang brengen en stimuleren van dit ontdekproces. Leerlingen moeten de ruimte krijgen om dingen zelf uit te proberen en open vragen te stellen.

Het doorlopen van dit hele procces kan verlopen volgens onze Fab Challenge methodiek.

Elke Fab Challenge start vanuit een concrete en boeiende probleemstelling.
Ze spelen in op verschillende eindtermen en de leerlingen komen zo in contact met innoverende technieken en machines.

De uitdagingen kunnen starten in de klas. Voor de praktische uitwerking kan het FabLab+ de nodige ondersteuning bieden. Eén Fab Challenges team bestaat ideaal uit een 5-tal leerlingen, maar het kan ook met een grotere groep.
We zijn alvast benieuwd naar de resultaten.

Hoe kunnen we eieren beschermen tegen catastrofale impacts van buitenaf?

Het maken van een eigen, origineel, mooi en leuk spel, is een hele uitdaging.

Misschien kunnen we wel iets leuk doen met knikkers?