Flora

kleuter- en lagere school

CLB anker

Het CLB ondersteunt de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schoolteams in de scholen van haar werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Het gaat daarbij uit van de vragen en de problemen van de leerlingen.
 
Het centrum begeleidt gratis de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgt systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op.
 
Het centrum werkt samen met de leerlingen, de ouders, de scholen (directie, leerkrachten, opvoedend personeel, leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren) en andere betrokken instanties in vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren. Het centrum garandeert door zijn teamwerking een multidisciplinaire aanpak in deze vier domeinen.