Flora

kleuter- en lagere school

Leerlingenraad

lunchen met directie

Een aantal verkozen leerlingen per klas worden op bepaalde momenten uitgenodigd om hun boterhammetjes te komen opeten op het bureau van de directeur.

Tijdens deze lunch worden de leerlingen gehoord en geven zij aan wat er goed is op de school en wat ze graag zouden willen veranderen.

Mevrouw de directeur bespreekt de mogelijke aanpassingen later met alle leerkrachten.