Flora

kleuter- en lagere school

Onze school

Flora is een kleuter- en lagere school in hartje Borgerhout. De Flora-bloem is ons logo. Elk blaadje staat voor de kansen die we aan onze kinderen geven. Leerlingen met mooie groeikansen groeien op tot gelukkige, positieve en kritische jongeren.

Met deze positieve instelling en respect voor elkaar stimuleren we de kinderen om actieve en betrokken burgers te worden.

Het belang van groei en zorg telt ook voor ons schoolteam, de ouders en de medewerkers. School maak je samen: daarom communiceren we vaak tussen alle betrokkenen. Jaarlijks zetten we onze ouders dan ook graag in de bloemetjes op de Dag van de Ouder.

Onze kleuterschool

De kleuterschool van Flora telt 7 klassen. De kinderen kunnen zich uitleven op onze gezellige, ingesloten speelplaats. In de zomer van 2022 nemen we speelplaats onder handen en wordt het een groene speelplaats! We beschikken ook over een aparte turnzaal voor kleuters.

Onze lagere school

De lagere school van Flora telt 11 klassen. We beschikken over een ruime turnzaal en een bilbliotheek op school.