Flora

kleuter- en lagere school

Onze school

Leerlingen met mooie groeikansen.Stedelijke basisschool Flora

De bloemblaadjes van onze Flora-bloem staan voor de aspecten waarin we elk kind helpen groeien en openbloeien. Elk blaadje wordt optimaal verzorgd. Gans het schoolteam (de directie, het beleid, de leerkrachten, de zorgondersteuners, de bijzondere leerkrachten en het administratief personeel) werkt aan één doel: de beste vormingskansen bieden aan de leerlingen zodat ze opgroeien tot gelukkige, positieve en kritische jongeren. 

Niet enkel de kinderen bloeien, het belang van groei en zorg geldt ook voor ons schoolteam, de ouders en partners. School maak je samen. Elke ouder, elke leerkracht en elke partner van de school moet zich goed en betrokken voelen. Inspraak van en communicatie tussen alle betrokkenen zijn in onze school heel belangrijk. Jaarlijks zetten we onze ouders in de bloemetjes op de Dag van de Ouder want zonder hen zou onze school niet hetzelfde zijn. 

Door een positieve instelling, gelijkwaardigheid, intesieve samenwerking en respect voor elkaar, stimuleren we de kinderen samen om volwaardige, geëngageerde en actieve burgers te worden die in onze stad hun plek vinden, er kunnen werken, wonen en samenleven.