Flora

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

Bij inschrijving verklaren alle ouders zich akkoord met het algemeen schoolreglement.Schoolreglement Stedelijke basisschool Flora

van het kleuter- of lager onderwijs van het Stedelijk Onderwijs. Je kan deze schoolreglementen hier terugvinden:

Naast deze algemene schoolreglementen hebben wij ook een eigen intern schoolreglement van de school. 
Die kunt u hieronder downloaden en lezen.