Fruithof

kleuter- en lagere school

Afwezigheden

Wat doe je als ouder bij een afwezigheid van je kind?

Kleuterschool

 • Je verwittigt de school bij ziekte of bij een afwezigheid van meerdere dagen.
 • Je kleuter is niet leerplichtig, maar een regelmatige aanwezigheid is sterk aanbevolen. Zit je kind in de derde kleuterklas dan is dat zelfs een vereiste!
 • Je kind moet 220 halve dagen aanwezig geweest zijn op school om zonder het afleggen van een door de Vlaamse Gemeenschap verplichte taaltest naar het eerste leerjaar te mogen!
 • Je leerplichtig kind in de kleuterschool moet alle afwezigheden wettigen. (Zie lagere school)
 • Als je kind om een bijzondere reden (doktersbezoek, therapie ...) vroeger wordt opgehaald, moet je langs het secretariaat om een briefje in te vullen waarop je naam, datum en reden wordt genoteerd.
 • Is je kind ziek, dan wordt in het belang van de andere kinderen gevraagd om je kind thuis te laten.
 • Als je kind in de loop van de dag ziek wordt, wordt er aan de ouders gevraagd hun kind te (laten) komen ophalen. 

Lagere school

Je leerplichtig kind kan wettig afwezig zijn op school (kleuters van de derde kleuterklas die leerplichtig zijn, vallen ook onder deze regelgeving):

1. Bij ziekte:

 • tot en met drie opeenvolgende schooldagen: briefje van de ouders
 • na vier ziektebriefjes door de ouders geschreven: verplicht medisch attest
 • meer dan drie opeenvolgende schooldagen: medisch attest
 • afwezig van vrijdag t.e.m. maandag = doktersattest!

2. Van rechtswege gewettigde afwezigheid (officieel document nodig):

 • begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van bloed- en/of aanverwant
 • oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 • bijwonen van familieraad
 • maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming
 • onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
 • feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende levensbeschouwing (briefje met verklaring van de ouders)

3. Mits toestemming van de directeur:

 • overlijden van iemand onder hetzelfde dak of bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.actieve deelname bij een selectie voor culturele/sportieve manifestaties (max. 10 halve schooldagen met voorafgaand akkoord) (Officieel document afgeven!)
 • uitzonderlijk: persoonlijke redenen

Een verklaring van de ouders dat je kind afwezig blijft om familiale redenen mag wettelijk niet meer aanvaard worden! ‘Dixitbriefjes’ (door een arts geschreven
‘volgens verklaring van de patiënt’) mogen eveneens niet aanvaard worden!