Fruithof

kleuter- en lagere school

Afwezigheden

Kleuterschool

 • Verwittig de school bij ziekte of bij een afwezigheid van meerdere dagen.
 • Alhoewel kleuters niet leerplichtig zijn, is een regelmatige aanwezigheid sterk aanbevolen. Voor de kleuters van de derde kleuterklas is dat zelfs een vereiste!
 • Zij moeten verplicht 220 halve dagen aanwezig zijn om zonder het afleggen van een door de Vlaamse Gemeenschap verplichte taaltest naar het eerste leerjaar te mogen!
 • Leerplichtige kinderen in de kleuterschool moeten alle afwezigheden wettigen. (Zie lagere school)
 • Indien om een bijzondere reden (doktersbezoek, therapie ...) kleuters vroeger worden opgehaald, wordt op het secretariaat een briefje ingevuld waarop naam, datum en reden vermeld staan.
 • Zieke kinderen worden in het belang van de kinderen zelf en hun klasgenootjes bij voorkeur thuisgehouden!
 • Indien kinderen in de loop van de dag ziek worden, wordt aan de ouders gevraagd hun kind te (laten) komen ophalen.

Lagere school

Een leerplichtig kind kan wettig afwezig zijn op school (kleuters van de derde kleuterklas die leerplichtig zijn, vallen ook onder deze regelgeving):

1. Bij ziekte:

 • tot en met drie opeenvolgende schooldagen: briefje van de ouders
 • na vier ziektebriefjes door de ouders geschreven: verplicht medisch attest
 • meer dan drie opeenvolgende schooldagen: medisch attest
 • afwezig van vrijdag t.e.m. maandag = doktersattest!

2. Van rechtswege gewettigde afwezigheid (officieel document nodig):

 • begrafenis of huwelijk van iemand onder hetzelfde dak of van bloed- en/of aanverwant
 • oproeping of dagvaarding voor de rechtbank
 •  bijwonen van familieraad
 • maatregelen bijzondere jeugdzorg en jeugdbescherming
 • onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
 • feestdagen verbonden aan de door de grondwet erkende
 • levensbeschouwing (briefje met verklaring van de ouders)

3. Mits toestemming van de directeur:

 • overlijden van iemand onder hetzelfde dak of bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad.
 • actieve deelname bij een selectie voor culturele/sportieve manifestaties (max. 10 halve schooldagen met voorafgaand akkoord) (Officieel document afgeven!)
 • uitzonderlijk: persoonlijke redenen

Een verklaring van de ouders dat de leerling afwezig blijft om familiale redenen mag wettelijk niet meer aanvaard worden! ‘Dixitbriefjes’ (door een arts geschreven
‘volgens verklaring van de patiënt’) mogen eveneens niet aanvaard worden!