Fruithof

kleuter- en lagere school

Benodigdheden

Inschrijven voor het lopende schooljaar kan je tijdens de schooluren na afspraak met de directie.

Inschrijven kan enkel gebeuren na voorlegging van een officieel document.

Welke documenten heb je nodig?

  • Identiteitskaart van één of beide ouders.
  • Indien mogelijk het rapport van de vorige school.
  • Identiteitsbewijs van het kind (SIS kaart, identiteitskaart, of uitreksel van de geboorteakte of een formulie met de samenstelling van het gezin)

De vrije inschrijvingen zijn gestart op 22 mei. Tijdens deze periode worden de leerlingen ingeschreven in chronologische volgorde. De vrije plaatsen gaan met andere woorden naar de ouders die het eerst langskomen.

U kan voor de inschrijving terecht op het secretariaat: meldt u aan bij mevrouw Riet Anthonissen, administratief medewerker, iedere werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9:00u - 12:00u en van 14:00u - tot 16:00u.