Fruithof

kleuter- en lagere school

Leerlingenbegeleiding

Elk kind moet kunnen leren op een manier die bij hem of haar past. Daarom werken wij vaak in kleine groepen, zowel binnen als buiten de klasmuren. De klasleerkrachten kunnen op een zorgteam steunen.

Onze school werkt samen met het Stedelijk CLB

Een CLB is een Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties kunnen er terecht met vragen. De centra geven informatie, bieden hulp en begeleiding bij leren en studeren, en adviseren over de onderwijsloopbaan. Ook preventieve gezondheidszorg en het opvolgen van het psychisch en sociaal functioneren van een leerling behoren tot de dienstverlening van een CLB

Ouders of leerlingen kunnen altijd gratis een beroep doen op CLB-begeleiding.

Een school kan ook zelf vragen om een leerling in het basisonderwijs te begeleiden. In dat geval zal het CLB altijd de toestemming van de ouders vragen. Enkel bij spijbelgedrag en bepaalde medische onderzoeken wordt er een uitzondering gemaakt en heeft de school geen toestemming nodig.

Stedelijk CLB Antwerpen
Lange Gasthuisstraat 24
2000 Antwerpen
tel: 03 206 13 11
fax: 03 206 13 16
e-mail: clb@so.antwerpen.be
www.stedelijkonderwijs.be/CLB