Fruithof

kleuter- en lagere school

Leerlingenraad

Leerlingenparticipatie

Bij ons mogen de leerlingen zich uitspreken over het schoolgebeuren. De leerlingenraad, die bestaat uit klasafgevaardigden, is daarin erg belangrijk. In de leerlingenraad wordt er maandelijks vergaderd. Zo wordt onze school nog meer 'de leerlingen hun school'. Betrokkenheid en participatie hoort bij elke relatie, bij democratisch leven en is bovendien een mensenrecht. Leerlingenparticipatie gaat verder dan de leerlingenraad, ook in de dagelijkse omgang met elkaar kunnen we betrokkenheid en participatie inoefenen en ontwikkelen.

Leerlingenparticipatie in de klas door middel van:

 • gespreksrondes
 • discussies/debat
 • zelfstandig werk
 • lesjes filosoferen  

Samengevat, vinden wij leerlingenparticipatie nodig omdat:

 • het een kinderrecht is.
 • het een uiting van respect is voor kinderen.
 • het ervoor zorgt dat het reilen en zeilen op school beter aansluit bij de noden en behoeften van alle betrokkenen, en dus in kwaliteit toeneemt.
 • het de betrokkenheid stimuleert van kinderen.
 • het een draagvlak creëert voor beslissingen, afspraken en activiteiten van de klas en de school
 • het leerkrachten inzicht biedt in de leefwereld van kinderen en omgekeerd. Beiden leren problemen door andermans bril te zien.
 • het kinderen leert samenwerken met volwassenen en omgekeerd.
 • het zelfvertrouwen van kinderen bevordert. Zij ervaren dat ze ook iets (mogen en) kunnen.
 • het een maatschappelijke tendens is en scholen de vinger aan de pols van de tijd moeten houden.

Hoe organiseren wij onze leerlingenraad?

Maandelijks of tweemaandelijks wordt er een leerlingenraad gehouden tijdens de middagpauze. De 3de, 4de, 5de en 6de klassen sturen elk 2 afgevaardigden naar deze vergadering, waarbij naast de voorzitter (momenteel David Nauwelaers) ook een leerkracht of de directeur aanwezig kan zijn.

De afgevaardigden hebben een lijst met voorstellen/ideeën/opmerkingen bij die zij in de leerlingenraad wensen te bespreken. Dit invulblad werd in de eigen klas opgehangen en alle leerlingen kunnen hierop hun opmerkingen en ideeën kwijt. Meestal hebben ze in de klas, samen met de hele klasgroep en de leerkracht, de 2 meest realistische/werkbare/ te bespreken voorstellen uitgekozen. Deze voorstellen lezen ze voor. Elk idee wordt vervolgens besproken, geanalyseerd en op hun haalbaarheid/relevantie onderzocht of getest onder leiding van de voorzitter. Het besluit wordt meegenomen naar de personeelsvergadering en daar besproken. De bevindingen worden de volgende leerlingenraad aan de kinderen meegedeeld. Voor zover dit mogelijk is trachten de leerkrachten in onze school rekening te houden met de opmerkingen van de kinderen en zaken aan te passen aan de noden van de kinderen.