Fruithof

kleuter- en lagere school

Praktisch

Lesuren 

Alle weekdagen van van 8.45 tot 12.20 uur en van 13.40 tot 15.30 uur.

Op woensdag van 8.45 tot 12.20 uur.

De kinderen kunnen 's middags op school blijven eten, mits een kleine bijdrage 0.50 euro zonder drankje. Een drankje (water, thee, melk) kost 0.25 euro 

Voor- en naschoolse opvang 

Voorbewaking vanaf 7 tot 8.30 uur.  
Nabewaking van 15.45 tot 18 uur. 
Op woensdag van 12.35 tot 18 uur.