Fruithof

kleuter- en lagere school

Schooltijden

Lestijden

 • 07.00 tot 08.30 : voortoezicht
 • 08.30 tot 08.45 : opvang door leerkrachten
 • 08.45 tot 09.35 : 1ste lesuur
 • 09.35 tot 10.25 : 2de lesuur
 • 10.25 tot 10.40 : speeltijd
 • 10.40 tot 11.30 : 3de lesuur
 • 11.30 tot 12.20 : 4de lesuur
 • 12.20 tot 13.40 : middagpauze
 • 13.40 tot 14.30 : 5de lesuur
 • 14.30 tot 15.20 : 6de lesuur
 • 15.20 tot 15.30 : speeltijd
 • 15.30: natoezicht tot uiterlijk 18.00

Woensdag: tot 12.20 en natoezicht tot ten laatste 18.00

Te laat komen

Als je te laat komt, meld je dan aan op het secretariaat. Op het secretariaat krijgt je kind een stempel in de schoolagenda. Uiteraard maken wij een verschil tussen 'eens te laat komen' en 'veel te laat komen'. Als je kind veelvuldig te laat komt wordt er een externe instantie op de hoogte gebracht.

Voor- en naschoolse opvang

Voor werkende ouders worden een aantal extra ‘diensten’ ingericht om je kind op te vangen voor en na de lesuren. Ook tijdens de middagpauze organiseren we opvang. Deze diensten vallen volledig buiten de onderwijsopdracht van de leerkrachten waarvoor je een extra vergoeding hoeft te betalen:

Voortoezicht

van 7.00 uur tot 8.30 uur: 1 euro
van 7.30 uur tot 8.30 uur: 0.75 euro

Middagtoezicht

Van 12.25 uur tot 13.25 uur (zonder drank) 0.50 euro
 
Drankje:
Water: € 0.25
Thee: € 0.25
Melk: € 0.25

Verlengde schooldag (huiswerk, sportinitiatie)

van 15.30 tot 16.30: 0.75 euro

Natoezicht

van 15.30 uur tot 16.30 uur 0.75 euro
van 15.30 uur tot 18.00 uur 1 euro
Na 18.00 uur 5 euro per begonnen 15 min

Woensdagmiddagopvang

Van 12.25 uur tot 13.25 uur (zonder drank): 0.50 euro
van 12.25 uur tot 16.30 uur: 3.00 euro
van 12.25 uur tot 18.00 uur: 4.00 euro
Na 18.00 uur 5 euro per begonnen 15 min

Drankje:
Water: € 0.25
Thee: € 0.25
Melk: € 0.25

Aangezien de organisatie van de voor- en natoezichten een extra service is voor werkende ouders, zal de school alles in het werk stellen om bovenstaande regeling te blijven aanbieden, maar bij gebrek aan toezichthoudend personeel kan het zijn dat de voor- en/of natoezichten ingekort of anders georganiseerd zullen worden. Uiteraard zullen de ouders hierover tijdig uitgebreid ingelicht worden zodat zij voor opvang van hun kinderen kunnen zorgen.