Fruithof

kleuter- en lagere school

Te laat

Wie te laat komt meldt zich aan op het secretariaat. Op het secretariaat krijgen de kinderen een stempel in de schoolagenda. Uiteraard maken wij een verschil tussen 'eens te laat komen' en 'veel te laat komen'. Bij veelvuldig te laat komen worden externe instanties op de hoogte gebracht.