Fruithof

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Als school streven wij naar:

visie

 Diversiteit

 Respect

 Samenwerking

 De leerling staat centraal

 Competenties

 Leren leren

 Zorg

 Welbevinden

 

Hoe we dit willen bereiken, kan je lezen in de bijlage.