Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Gedeelde engagementen voor de lerenden

Actief burgerschap is geen zaak van onderwijs alleen. Er zijn ook bredere samenwerkingen nodig met de partijen die mee het wereldbeeld van onze lerenden vormen: de ouders, de stad, de vrijetijdsverengigingen, de zorgnetten, het sociaal netwerk, enzovoort.

in de samenleving staan

Vanuit actief burgerschap biedt het Stedelijk Onderwijs stimulansen aan andere partijen om hun engagement op te nemen. Zo kunnen we maximale betrokkenheid creëren en onze lerenden vormen tot hoopvolle mensen die zich thuis voelen in de brede maatschappij.

Om dit gedeelde engagement voor onze lerenden te bestendigen, leggen we onze samenwerking met de lerenden en hun ouders vast in een wederzijdse engagementsverklaring. Door je bij ons in te schrijven, ga je akkoord met onze visie, ons schoolreglement en onze manier van werken.