Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Onze lagere school

In de lagere school werken we met de talentenarchipel.

Door een bezoek aan verschillende eilanden leren de kinderen waarin ze goed zijn, wat ze graag doen, kortom: wat hun talenten zijn.

In de lagere leerjaren werken de kinderen op verschillende niveaus in de klas. Daarnaast doen ze activiteiten in talentenhoeken.

Naar de hogere klassen toe leren de kinderen meer en meer zelfstandig werken d.m.v. een ‘eilandenwerk’. Dit is een zelfstandig werk op verschillende niveaus, aangepast aan de kinderen. Ze werken hier zowel in de klas aan als thuis. De tijd die in de klas overblijft, worden de kinderen aangemoedigd om zelf op zoek te gaan naar een talent en daar iets mee te doen.

Hoewel we alle talenten van kinderen even waardevol vinden, laten we de kinderen op het Groene Eilandje ook kennis maken met STEM (science, technology, engineering, mathematics).
Naast technische en wetenschappelijke activiteiten, draait dit voor ons als basisschool vooral rond het aanmoedigen van probleemoplossend denken. We stimuleren alle kinderen in het zoeken van oplossingen en het aangaan van uitdagingen.

Omdat we niet enkel het leren maar ook de sfeer op school erg belangrijk vinden, hebben we een aantal eenvoudige afspraken gemaakt die we heel belangrijk vinden, en die we met heel het team consequent opvolgen:

· Wij zijn lief voor elkaar en doen elkaar geen pijn.

· Wij spreken op een lieve manier tegen elkaar en schelden niet.

· Wij staan in een rij na het tweede belsignaal.

· Wij dragen zorg voor alles en maken niets stuk.

· In de gang dragen de leerlingen een gangpasje.

· We spelen enkel op de speelplaats (en dus niet in de toiletten).

De werkgroep speelplaats heeft zich geëngageerd om de speeltijden een leuke invulling te geven. Zo kunnen de verschillende klassen afwisselend met speelgoed uit bakken spelen en is er een beurtrol voor het gebruik van de voetbalveldjes. Ook leren de kinderen tijdens de lessen L.O. spelletjes die ze samen op de speelplaats kunnen spelen.

Tijdens de leerlingenraad denken kinderen mee na over de school en wat voor hen belangrijk is.