Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Peer mediation

Jullie weten dat het niet altijd eenvoudig is op de speelplaats van zowel onze kleine als grote kinderen…

Dit schooljaar willen wij eraan werken om van de speelplaats én de school een fijne plek voor kinderen te maken.
 
Met “peer mediation” gaan wij werken aan de vermindering en het voorkomen van ruzie –en pestgedrag bij kinderen en willen wij inzetten op het versterken van de bemiddelingsvaardigheden van leerlingen en leerkrachten.
 
Ook jullie hebben wij hierbij nodig!
 
Daarom nodig ik jullie van harte uit op de infoavond gegeven door Schoolmakers (externen die ons ondersteunen in dit verhaal).
Deze infoavond gaat door op donderdag 11 oktober om 19u in de refter.
 
Ik hoop van harte dat jullie hier met velen aanwezig zullen zijn.

Ria Lauwers
Directeur
 

dinsdag 25 september 2018