Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Talentenwerking en STEM

Talentenwerking en STEM

*Het trotstasje: dit tasje krijgt iedere kleuter als hij op onze school start. We versieren dit heel mooi in de klas en vullen dit met onze knutselwerkjes. Op onze knutselwerkjes zijn we dan ook heel erg trots. Dat is iets wat wij zelf gemaakt hebben. Als dit tasje mee naar huis gaat, mogen al de werkjes thuis blijven en het tasje komt terug naar de klas. Dit tasje is voor de uw kapoen zijn hele kleutertijd.

*De trotsboom: elke klas heeft een trotsboom. Hier komen dingen in te hangen waar de kinderen trots op zijn. Vb. Knutselwerkjes, foto’s vanuit de trotskoffer, foto’s die getrokken zijn tijdens het vrij spel van hun creaties,… kortom alles waar de kinderen trots op zijn.

*De trotskoffer: dit koffertje gaat elke week met een ander kind mee naar huis, dit d.m.v. een beurtrol. In het koffertje mogen de kinderen iets van thuis insteken, iets waar ze heel trots op zijn. Het gevulde koffertje nemen ze dan woensdag weer mee naar school. De kinderen mogen laten zien wat ze hebben meegebracht en mogen hierover vertellen in de kring. Zo kan iedereen zien waar je kapoen trots op is.

Enkele voorbeelden wat er in het koffertje kan:

- Een foto van iets dat ze hebben bezocht, familie….

- Iets dat ze zelf hebben gemaakt

- Een lievelingsboek

- Een cd met lievelingsliedjes of liedjes die ze zelf kunnen zingen of heel goed op kunnen dansen

- Muziekinstrumenten waarop ze kunnen spelen.

- Een voorwerp van iets dat ze alleen of zelfstandig kunnen doen

- …

Nieuw sinds dit schooljaar…

De talentenarchipel met Professor ‘Jack met de knapzak’

Jack is een reizende professor die alle eilanden van de talentenarchipel wilt bezoeken. Om zo talenten te ontdekken. Op ieder eiland woont er een speciaal dier. Samen met de hulp van de kinderen bezoekt Jack één voor één de eilanden en de dieren. Wanneer we samen bij een eiland zijn gearriveerd geeft de professor een opdracht aan de kinderen. Deze opdracht is steeds gekoppeld aan het talent van die maand en is STEM gerelateerd.

Professor Jack betrekt de kinderen in zijn onderzoek door met de kleuters proefjes/experimenten op maat uit te voeren die met een talent te maken hebben.

Wij hebben ervoor gekozen om STEM en de talentenarchipel hand in hand te laten gaan omdat wij vinden dat deze twee elkaar zeer goed aanvullen. Bovendien zorgt deze combinatie voor een harmonieuze totaalontwikkeling van onze kleuters.