Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Visie en aanpak

Onze schoolvisie

Sinds 1 september 2010 staat onze school op de kaart van het Stedelijk Onderwijs.

  • Park Spoor Noord behoort tot een van onze troeven in een buurt die in volle expansie is. Een goede mix van sociale klassen is op school aanwezig. Net zoals oog voor diversiteit en open communicatie.
  • Naast de zorg om de totale persoonlijkheid van elk kind optimaal te ontwikkelen, streven wij vooral naar een respectvol omgaan en communiceren met elkaar. Het positief zelfbeeld bekrachtigen is één van onze uitgangspunten, waarbij zelfstandig werken, samenwerken, talenten en competenties verder ontwikkelen en het welbevinden en betrokkenheid van ouders en leerlingen verhogen, niet kunnen ontbreken.
  • Daarom werken wij sinds het schooljaar 2013-2014 met de talentenarchipel (Cego/KU Leuven) op school.
  • Door voortdurend te werken aan vaardigheden, inzichten en attitudes trachten wij zoveel als mogelijk op maat van het kind te werken, met aandacht voor verrijking, preventie en remediëring.
  • Met een eerlijke communicatie, mogelijkheden tot participatie en een open-school-gedachte proberen wij ouders te betrekken bij het dagdagelijkse leven op onze school. Elk kind in ‘Het Groene Eilandje’ krijgt optimale kansen. Dit proberen we na te streven door een zorgvisie te hanteren doorheen ons basisonderwijs.
  • Een positief zelfbeeld nastreven is de rode draad in ons zorgbeleid.
  • Wij willen in de eerste plaats dat kinderen graag naar school blijven komen. Dat we hen als team optimale kansen bieden om zich te ontplooien. Elk kind moet durven initiatieven nemen en zichzelf kunnen zijn.
  • Om dit zoveel als mogelijk te kunnen nastreven leggen we de nadruk op ontwikkeling van competenties en talenten, waarbij het observeren en het rapporteren vertrekt vanuit een positieve invalshoek. Leerlingen en hun ouders bekijken, vanuit een positieve ingesteldheid, de leer-en gedragsevoluties.