Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

Evaluaties

In ervaringsgericht onderwijs is terugblikken op leerprocessen van groot belang. Wat kan ik al, wat is een werkpunt? 

In de loop van de jaren ontwikkelden we een hele reeks evaluatievormen om zowel de leerprocessen als het leerresultaat te evalueren. Als team blijven we onderzoeken  hoe we het geheel van evaluaties nog kunnen verbeteren. 

Kinderen krijgen elk seizoen een uitgebreid rapport met een overzicht van wat geleerd werd en hun vorderingen.

  • Herfstrapport voor de herfstvakantie.
  • Winterrapport voor de kerstvakantie.
  • Lenterapport voor de paasvakantie.
  • Zomerrapport op het einde van het schooljaar.

In een rapport wordt per vak uitgebreid teruggekeken naar de afgelopen periode en mogelijke remediëring voorgesteld.