Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

Naschoolse studie

Studie op school
Vanaf oktober tot aan het einde van het schooljaar richten we op maandag en donderdag naschoolse studie in van 15.50 u tot 17.15 u. De bedoeling is om leerlingen die thuis moeilijk aan het werk geraken of weinig studiehulp kunnen krijgen, te ondersteunen. Leerlingen geven zich op voor een volledige periode: na de herfst-, kerst-, en paasvakantie is het mogelijk om in te voegen of af te haken.
 

De naschoolse studie is één van de belangrijkste initiatieven in het kader van gelijke onderwijskansen van Groenhout: we creëren meer kansen voor kinderen, zowel vakinhoudelijk als wat betreft studieorganisatie. Dat betekent dat de begeleiders op beide terreinen werken.
 

 • Naschoolse studie is geen strafkamp, we zijn vriendelijk en tegelijk sturen we aan op efficiëntie. Twee keer per week 1u25 werken, blijft een fractie van de tijd die kinderen aan huiswerk moeten spenderen. Hoe groter het deelgenootschap, hoe prettiger.
 • Regelmaat verhoogt de efficiëntie. Vaste plaatsen, vaste groepen, vaste gewoonten, … maken het mogelijk om meer te doen binnen de gegeven tijd. We zorgen voor een goede schikking met voldoende plaats om te werken, terwijl het gevoel van huiselijkheid blijft.
 • We stimuleren de leerlingen om taken te maken die aansluiten bij de lessen van de dag. Uitstellen tot de dag voor de volgende les, zorgt ervoor dat er meer uitleg nodig is.
 • We stimuleren de leerlingen om taken te maken die moeilijk zijn voor hen. Soms volstaat het om in de studie de voorbereiding aan te pakken: een schrijfplan maken, een schema maken om te studeren, …
 • We vragen wat kinderen thuis nog moeten doen: we laten hen in de agenda aanvinken wat klaar is en in kleur te noteren welk deel van de taak ze nog moeten doen.
 • Studiebegeleiders geven aan vakleraren door welke hindernissen kinderen ervaren. Vakleraren kunnen ook aan studiebegeleiders aangeven waar het schoentje wringt. Vragen waarop de begeleider zelf geen antwoord heeft, worden in de agenda genoteerd.
 • We stimuleren om actief te leren: niet enkel stillezen maar ook ondersteunend schrijven, een schematische tekening maken, …
 • Vreemde talen vragen ook om mondelinge training: fluisterend lezen mag altijd, hardop lezen kan in een ander lokaal.
 • We laten leerlingen aan elkaar uitleggen: wie uitlegt, kent de leerstof beter.
 • We laten leerlingen aan de begeleiders uitleggen wat ze al begrijpen van de leerstof, vooraleer we zelf beginnen uit te leggen.
 • Aan het einde van de studie reflecteren we met de kinderen over het verrichte werk.

Onze huisregels

 • De studie gaat door in verschillende lokalen op de eerste verdieping.
 • Zorg dat je je werkmateriaal bij hebt.
 • Tegen 15.50u installeer je je apart aan een tafeltje en je begint met je werk.
 • Aan het einde van de studie noteer je in je agenda wat je die dag in de studie gedaan hebt.
 • Sommige leraars werken op dinsdag of donderdag met een afgesproken groep leerlingen een vak bij. Zij zitten in een ander lokaal.
 • Eventueel kan je kiezen om slechts één van de 2 dagen te blijven.
 • Ben je ziek, dan ben je uiteraard ook niet in de studie. Kan je om een andere reden niet aanwezig zijn, dan verwachten we een bericht van je ouders in je agenda.
 • ‘Ik heb geen huiswerk’, ‘Ik heb mijn spullen niet bij’ en ‘Ik heb morgen een grote toets’ zijn geen redenen om af te zeggen. Er is altijd iets te studeren, ook al is er geen schriftelijke taak.
 • Studietijd is geen kopieertijd. Pak in de studie die vakken of taken aan die je moeilijk vindt. Met (start)vragen kan je terecht bij de begeleider. Vermijd om te tekenen, te lezen, te kleuren, eenvoudig huiswerk of steeds hetzelfde vak in de studie aan te pakken.
 • Wie systematisch te laat komt, stoort of niet werkt, mag niet meer komen. Dat noteren we in agenda.