Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

2A - Moderne talen & Wetenschappen

Over deze studierichting

1e graad - A-stroom

In de basisoptie 'Moderne talen & Wetenschappen' maak je kennis met talen en wetenschappen. Je wordt communicatief sterker in Engels, Frans en Nederlands en je krijgt inzicht in taal.
Je leert de basis van wetenschappelijke theoriën waarbij onderzoekend leren heel belangrijk is. Je krijgt een algemene vorming van natuurwetenschappen, techniek en wiskunde en gaat aan de slag in het labo.

  • Je onderzoekt hoe mensen door hun taal tot een groep of cultuur behoren.
  • Je leert communiceren in het Nederlands, Frans en/of Engels.
  • Je leert over literatuur, verhalen, gedichten …
  • Je onderzoekt wetenschappelijke verschijnselen en ideeën.
  • Je ontdekt waar natuur- en technische wetenschappen een belangrijke rol spelen.

Heb je een getuigschrift van de lagere school? Dan ga je naar de A-stroom van de eerste graad.

In de A-stroom van het 2e jaar krijg je 25 uur basisvorming, is er 2 uur tijd voor differentiatie (verdieping en extra ondersteuning) en zijn er 5 uren waarin dieper wordt ingegaan op de optie die jij koos.
De scholen van het Stedelijk Lyceum bieden verschillende opties aan. Deze opties sluiten vaak aan bij de studierichtingen die ze in de 2e en 3e graad aanbieden. Je kan dus in het 2e jaar al eens proeven van wat een bepaalde studierichting precies inhoudt.