Groenhout

Ervaringsgericht onderwijs

Wetenschappen

Over deze studierichting

2e graad - aso

De studierichting wetenschappen biedt je een flink pakket positieve wetenschappen: biologie, chemie en fysica. Hier bestudeer je de levende en niet-levende materie in al haar aspecten. Je leert het wetenschappelijk denkproces aan. Dit betekent:

  • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum;
  • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
  • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie; 
  • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.