HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Contact

HBO5 Antwerpen heeft geen cursistensecretariaat meer op de campus Grotesteenweg in Berchem, enkel een onthaal met beperkte dienstverlening. Het onthaal is elke dag open van 08.00 tot 21.00 uur, op vrijdag tot 16.00 uur. Het cursistensecretariaat verhuisde naar de AP campus Lange Nieuwstraat.

Op maandag 30 april en op dinsdag 1 mei is het centrum gesloten.

Studentensecretariaat: (niet voor Verpleegkunde)
AP campus Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, 03 220 35 00
- Elke werkdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00 uur.
hbo5antwerpen@so.antwerpen.be 
Via dit online formulier kan je documenten aanvragen of bezorgen aan het secretariaat.

Inschrijven kan vanaf 1 december: (niet voor Verpleegkunde)
AP campus Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen, 03 220 35 00
Eerste verdieping, lokaal 1.05
- op maandag van 13.00 tot 16.00 uur en
- op donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

 

Neem contact op met coördinatoren en andere medewerkers van de opleidingen.

Volg je een lerarenopleiding en wil je stage doen in het hoger volwassenenonderwijs?
Vul dan dit formulier in om een stage bij HBO5 Antwerpen aan te vragen.

Je school of instelling registreren als stageplaats voor onze Specifieke Lerarenopleiding?
Vul dan dit formulier in om je stageplaats aan te melden en je stagevoorkeuren aan te duiden.

 

Volg ons op Facebook.

 

Overzicht van onze lesplaatsten en contactgegevens studentensecretariaat HBO5 Verpleegkunde:

Adres

AP Campus Spoor Noord
Departement Onderwijs en Training

Noorderplaats 2

2000 Antwerpen

hbo5antwerpen@so.antwerpen.be

HBO5 Verpleegkunde - Stedelijk Lyceum Lamorinière
Lesplaats Stuivenberg

Lange Beeldekensstraat 267

2060 Antwerpen

T 03 217 71 16 (enkel verpleegkunde)

info-LLstuivenberg@so.antwerpen.be

AP Campus Lange Nieuwstraat

Lange Nieuwstraat 101

2000 Antwerpen

T 03 220 35 00

hbo5antwerpen@so.antwerpen.be

Campus Grotesteenweg 224-226

Grotesteenweg 224-226

2600 Berchem (Antwerpen)

hbo5antwerpen@so.antwerpen.be