HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Contact medewerkers

Neem rechtstreeks contact op met coördinatoren en andere medewerkers van de opleidingen. Klik op hun naam om een e-mail te versturen. De contactgegevens van de directie staan onderaan deze pagina.

Je kan terecht bij:
- de opleidingscoördinator met inhoudelijke en organisatorische vragen over de opleiding.
- de zorgcoördinator als je extra ondersteuning nodig hebt om de opleiding te vervolmaken.
- de trajectbegeleider voor het uitstippelen en opvolgen van je studieloopbaan 
- de administratief medewerker met vragen over bijvoorbeeld je inschrijvingsgeld, educatief verlof, kinderbijslag,…
- de ombuds die optreedt als bemiddelaar bij geschillen tussen een student en één of meer personeelsleden. Deze geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling of met als onbillijk ervaren handelingen en toestanden. Gelieve de ombuds steeds te contacteren via mail.

Via dit online formulier kan je documenten aanvragen of bezorgen aan het secretariaat.

 

Departement Gezondheid & Welzijn

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Johan Nys
Trajectbegeleider: Joke Lapauw
Zorgcoördinator: Miek Stevens

Graduaat Maatschappelijk werk
Administratief medewerker: Véronique Tock
Opleidingscoördinator: Christine Tielens
Ombuds: Johan De Meester 

Graduaat Sociaal-cultureel werk
Administratief medewerker: Véronique Tock
Opleidingscoördinator: Christine Tielens
Ombuds: Johan De Meester 

Graduaat Orthopedagogie
Administratief medewerker: Eva Rysbrack
Opleidingscoördinator: Danielle Van Steenlandt
Ombuds: Johan De Meester

 

Departement Management & Communicatie

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Marina Schwagten
Trajectbegeleider: Joke Lapauw
Zorgcoördinator: Miek Stevens

Graduaat Boekhouden
Administratief medewerker: Nadine Adriaenssens 
Opleidingcoördinator: Ingrid Forceville
Ombuds: Johan De Meester 

Graduaat Fiscale Wetenschappen
Administratief medewerker: Nadine Adriaenssens 
Opleidingcoördinator: Ingrid Forceville
Ombuds: Johan De Meester 

Graduaat Marketing
Administratief medewerker: Kate Janssen
Opleidingscoördinator: Sylvi Van Dooren 
Ombuds: Johan De Meester 

Graduaat Ondernemingscommunicatie
Administratief medewerker: Kate Janssen
Opleidingscoördinator: Sylvi Van Dooren 
Ombuds: Johan De Meester 

Graduaat Verzekeringen
Administratief medewerker: Nadine Adriaenssens
Opleidingcoördinator: Sylvi Van Dooren
Ombuds: Johan De Meester 

 

Departement Onderwijs & Training

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Johan Nys 
Trajectbegeleider: Joke Lapauw
Zorgcoördinator: Miek Stevens

Specifieke lerarenopleiding
Administratief medewerker: Kim Peeters
Opleidingscoördinator: Iris Vanderavert
Ombuds: Johan De Meester 

 

Departement Wetenschap & Techniek

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Johan Nys
Trajectbegeleider: Joke Lapauw
Zorgcoördinator: Miek Stevens

Graduaat Elektromechanica
Administratief medewerker: Kate Janssen
Opleidingscoördinator: Johan De Meester  
Ombuds: Sylvi Van Dooren 

 

Opleiding HBO5 Verpleegkunde

Contacteer het secretariaat.

 

Directie HBO5 Antwerpen

Directeur: Patrick Mariën 
Adjunct directeur: Johan Nys
Adjunct directeur: Marina Schwagten