HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Contact medewerkers

Neem rechtstreeks contact op met coördinatoren en andere medewerkers van de opleidingen. Klik op hun naam om een e-mail te versturen. De contactgegevens van de directie staan onderaan deze pagina.

Je kan terecht bij:
- de opleidingscoördinator met inhoudelijke en organisatorische vragen over de opleiding.
- de zorgcoördinator als je extra ondersteuning nodig hebt om de opleiding te vervolmaken.
- de trajectbegeleider voor het uitstippelen en opvolgen van je studieloopbaan 
- de administratief medewerker met vragen over bijvoorbeeld je inschrijvingsgeld, educatief verlof, kinderbijslag,…
- de ombuds die optreedt als bemiddelaar bij geschillen tussen een student en één of meer personeelsleden. Deze geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling of met als onbillijk ervaren handelingen en toestanden. Gelieve de ombuds steeds te contacteren via mail.

Via dit online formulier kan je documenten aanvragen of bezorgen aan het secretariaat.

 

Departement Gezondheid & Welzijn

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Johan De Meester
Trajectbegeleider: Joke Lapauw
Zorgcoördinator: Miek Stevens
Ombuds: Harold Van der Kraan

Graduaat Maatschappelijk werk
Administratief medewerker: Sandra Gommers
Opleidingscoördinator: Christine Tielens

Graduaat Sociaal-cultureel werk
Administratief medewerker: Sandra Gommers
Opleidingscoördinator: Christine Tielens

Graduaat Orthopedagogie
Administratief medewerker: Jelle Van der Linden
Opleidingscoördinator: Danielle Van Steenlandt

 

Departement Management & Communicatie

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Marina Schwagten
Trajectbegeleider: Joke Lapauw
Zorgcoördinator: Miek Stevens
Ombuds: Harold Van der Kraan

Graduaat Boekhouden
Administratief medewerker: Nadine Adriaenssens 
Opleidingcoördinator: Ingrid Forceville

Graduaat Fiscale Wetenschappen
Administratief medewerker: Nadine Adriaenssens 
Opleidingcoördinator: Ingrid Forceville

Graduaat Marketing
Administratief medewerker: Silke De Potter
Opleidingscoördinator: Sylvi Van Dooren 

Graduaat Ondernemingscommunicatie
Administratief medewerker: Silke De Potter
Opleidingscoördinator: Sylvi Van Dooren 

Graduaat Verzekeringen
Administratief medewerker: Nadine Adriaenssens
Opleidingcoördinator: Sylvi Van Dooren

 

Departement Onderwijs & Training

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Johan De Meester 
Trajectbegeleider: Joke Lapauw
Zorgcoördinator: Miek Stevens
Ombuds: Harold Van der Kraan

Specifieke lerarenopleiding
Administratief medewerker: Kim Peeters
Opleidingscoördinator: Philip Lambrechts

 

Departement Wetenschap & Techniek

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Johan De Meester
Trajectbegeleider: Joke Lapauw
Zorgcoördinator: Miek Stevens
Ombuds: Harold Van der Kraan

Graduaat Elektromechanica
Administratief medewerker: Kate Janssen
Opleidingscoördinator: contacteer het departementshoofd  

 

Opleiding HBO5 Verpleegkunde

Contacteer het secretariaat.

 

Directie CVO HBO5 Antwerpen

Directeur: Patrick Mariën 
Adjunct directeur: Johan De Meester
Adjunct directeur: Marina Schwagten