HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Contact medewerkers

Neem rechtstreeks contact op met coördinatoren en andere medewerkers van de opleidingen. Klik op hun naam om een e-mail te versturen. De contactgegevens van de directie staan onderaan deze pagina.

Je kan terecht bij:
- de opleidingscoördinator met inhoudelijke en organisatorische vragen over de opleiding.
- de zorgcoördinator als je extra ondersteuning nodig hebt om de opleiding te vervolmaken.
- de administratief medewerker met vragen over bijvoorbeeld je traject, inschrijvingsgeld, educatief verlof, kinderbijslag,…
- de ombuds die optreedt als bemiddelaar bij geschillen tussen een student en één of meer personeelsleden. Deze geschillen houden verband met de toepassing van de onderwijs- en evaluatieregeling of met als onbillijk ervaren handelingen en toestanden. Gelieve de ombuds steeds te contacteren via mail.
 

Departement Gezondheid & Welzijn

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Johan Nys
Zorgcoördinator: Miek Stevens

Graduaat Maatschappelijk werk
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Véronique Tock
Opleidingscoördinator: Christine Tielens
Ombuds: Johan De Meester (vervanger: Ilja Van der Auwelaer)

Graduaat Sociaal-cultureel werk
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Véronique Tock
Opleidingscoördinator: Christine Tielens
Ombuds: Johan De Meester (vervanger: Marina Schwagten)

Graduaat Orthopedagogie
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Eva Rysbrack (ondersteuning door Kim Peeters)
Opleidingscoördinator: Danielle Van Steenlandt
Ombuds: Johan De Meester (vervanger: Ilja Van der Auwelaer)

 

Departement Management & Communicatie

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Marina Schwagten
Zorgcoördinator: Miek Stevens

Graduaat Boekhouden
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Nadine Adriaenssens 
Opleidingcoördinator: Ingrid Forceville
Ombuds: Johan De Meester (vervanger: Johan Nys)

Graduaat Fiscale Wetenschappen
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Nadine Adriaenssens 
Opleidingcoördinator: Ingrid Forceville
Ombuds: Johan De Meester (vervanger: Johan Nys)

Graduaat Marketing
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Kate Janssen
Opleidingscoördinator: Sylvi Van Dooren 
Ombuds: Johan De Meester (vervanger: Ilja Van der Auwelaer)

Graduaat Ondernemingscommunicatie
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Kate Janssen
Opleidingscoördinator: Sylvi Van Dooren 
Ombuds: Johan De Meester (vervanger: Ilja Van der Auwelaer)

Graduaat Verzekeringen
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Nadine Adriaenssens
Opleidingcoördinator: Sylvi Van Dooren
Ombuds: Johan De Meester (vervanger: Johan Nys)

 

Departement Onderwijs & Training

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Johan Nys 
Zorgcoördinator: Miek Stevens

Specifieke lerarenopleiding
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Joke Lapauw (ondersteuning door Marleen Maeckelbergh en Saskia De Hert)
Opleidingscoördinator: Iris Vanderavert
Ombuds: Johan De Meester (vervanger: Ilja Van der Auwelaer)

 

Departement Wetenschap & Techniek

Algemene Organisatie
Departementshoofd: Johan Nys
Zorgcoördinator: Miek Stevens

Graduaat Elektromechanica
Administratief medewerker en trajectbegeleider: Kate Janssen
Opleidingscoördinator: Johan De Meester  
Ombuds: Sylvi Van Dooren (vervanger: Marina Schwagten)

 

Opleiding HBO5 Verpleegkunde

Contacteer het secretariaat.

 

Directie HBO5 Antwerpen

Directeur: Patrick Mariën 
Adjunct directeur: Johan Nys
Adjunct directeur: Marina Schwagten