HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Aanvraagformulier stage bij HBO5 Antwerpen in het kader van een lerarenopleiding

Volg je elders een lerarenopleiding en wil je stage doen in het hoger volwassenenonderwijs? Vul dan dit formulier in om een stage bij HBO5 Antwerpen aan te vragen. Je aanvraag wordt verwerkt binnen de 20 werkdagen. 

Je kan de ECTS-fiches downloaden onder de betrokken opleiding op onze website: www.hbo5antwerpen.be
(Max. 1 MB)