HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Financieel luik

OnthaalbalieInschrijvingsgeld en kosten

Als je inschrijvingsgeld voldaan is en de documenten voor je dossier (kopie identiteitskaart, diploma, attesten...) op het secretariaat afgegeven zijn, ben je geldig ingeschreven. Om veiligheidsredenen vragen we om met bancontact (geen cash/kredietkaarten) te betalen. Je kan ook betalen met opleidingscheques, behalve voor de opleiding verpleegkunde.
 

Inschrijvingsgeld zonder vrijstelling

Voor het volgen van een module betaal je 1,50 euro inschrijvingsgeld en 0,05 euro cursusmateriaal per lestijd. In totaal betaal je dus 1,55 euro per lestijd. 

 

Aantal lestijden (lt) 

Inschrijvingsgeld

(1 lt = 1,50 euro)

Cursusgeld

(1 lt = 0,05 euro)

Totale kostprijs

(1 lt = 1,55 euro)

Module van 40 lt
60,00
2,00 62,00 euro
Module van 60 lt 90,00 3,00 93,00 euro
Module van 80 lt 120,00 4,00 124,00 euro
Module van 120 lt 180,00 6,00 186,00 euro

Je schrijft in per semester. Je betaalt maximum 300,00 euro inschrijvingsgeld per semester per opleiding. Dit is exclusief de kosten voor het cursusgeld.

 

Gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld

Je betaalt 0,30 € per lestijd wanneer je aan minstens één van de volgende voorwaarden voldoet:

 een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering, of ten laste zijn van voormelde categorieën;
 • in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten:
  • een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 percent blijkt;
  • een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten;
  • een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt;
 • gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding gevolgd hebben in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs.

Je kan onderaan deze pagina het document "Verklaring ten lasten van" downloaden.

De documenten die deze voorwaarden staven neem je mee bij de inschrijving. Anders kunnen wij de vrijstelling voor u op dat moment niet toekennen en dient u het volledige bedrag te betalen.

Het attest voor vrijstelling van inschrijvingsgeld mag maximaal tot 1 maand VOOR of 1 maand NA de inschrijvingsdatum gedateerd zijn, anders kunnen wij de voor u voorziene korting niet toekennen.

 

Volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld

Je bent volledig vrijgesteld van inschrijvingsgeld mits voorlegging van één van de volgende attesten:

 • op het moment van je inschrijving materiële hulp genieten zoals bedoeld in de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen;
 • op het moment van je inschrijving een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon of die ten laste zijn van de voormelde categorieën;
 • op het moment van je inschrijving als gedetineerde verblijven in een van de Belgische strafinrichtingen;
 • op het moment van je inschrijving een inkomen verwerven via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor een opleiding die gevolgd wordt in het kader van een door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding erkend traject naar werk;
 • niet-werkende, verplicht ingeschreven werkzoekenden zijn die op het moment van de inschrijving nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven.

 

Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap vastgesteld.

Opleidingscheques

Ben je werknemer? Dan kan je gebruik maken van opleidingscheques om er je opleiding mee te betalen (niet voor de opleiding verpleegkunde).

Ga naar http://www.vdab.be/opleidingscheques/werknemers.shtml voor meer informatie over opleidingscheques. Je kan er ook opleidingscheques bestellen.