HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Over HBO5

Medewerker HBO5 met stralende glimlach

Op zoek naar een opleiding hoger beroepsonderwijs (HBO5) na je middelbaar? Kijk dan eens tussen onze HBO5-opleidingen! Onze opleidingen situeren zich qua niveau tussen secundair onderwijs en de professionele bachelor in de hogescholen. De meeste van onze studenten zijn jongvolwassenen. Onze lectoren zijn experts met praktijkervaring in hun vakgebied. Met het diploma van gegradueerde op zak kan je meteen naar de arbeidsmarkt. Onze opleidingen vormen ook de ideale opstap als je later nog een professionele bachelor wil volgen. 

Wie geen diploma secundair onderwijs heeft kan eerst een toelatingsproef afleggen. Je kan een HBO5-opleiding combineren met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming om zo je diploma secundair onderwijs te behalen, samen met je graduaatsdiploma HBO5.

Opleidingen met een dubbel doel:

De opleidingen zijn in de eerste plaats arbeidsmarktgericht:
Een HBO5-opleiding verhoogt en verruimt je kansen op tewerkstelling!
De opleidingen bieden tegelijk een ideale opstap naar een professionele bachelor
Voor wie nog verder wil studeren, staat het diploma van gegradueerde voor een aantal vrijstellingen bij een aanverwante bacheloropleiding. Een essentiële schakel op de onderwijsladder. Er zijn vervolgtrajecten uitgewerkt met hogescholen zodat je op die manier een bachelordiploma kan behalen.

Voor wie zijn deze opleidingen bedoeld?

Het hoger beroepsonderwijs richt zich tot iedereen die een (extra) diploma hoger onderwijs wil behalen.
Je kan starten als je een diploma secundair onderwijs hebt. Het maakt niet uit of je uit de richting TSO, KSO, BSO of ASO komt. Wie het diploma secundair onderwijs niet behaald heeft, kan ook toegelaten worden op voorwaarde dat je ouder bent dan 18 jaar en een toelatingsproef aflegt.

Volg je een lerarenopleiding (elders dan bij HBO5 Antwerpen) en wil je stage doen in het hoger volwassenenonderwijs? Dan kan je bij HBO5 Antwerpen terecht in verscheidene opleidingen.

Waarom hoger beroepsonderwijs volgen?

 • Beroepsgericht
  Het hoger beroepsonderwijs bevat veel praktijk en de theorie wordt gegeven met het oog op datgene wat je later specifiek nodig hebt om het beroep goed uit te kunnen oefenen. Met een graduaatsdiploma verhoog je je kansen op de arbeidsmarkt (als je geen werk hebt) en kun je (als je wel werk hebt) doorgroeien binnen je organisatie.
 • Flexibel
  • Door de modulaire opbouw van de HBO5-opleidingen bepaal je als student zelf hoeveel modules je volgt zodat de combinatie met gezin, werk of andere vrijetijdsbestedingen mogelijk én haalbaar blijft. 
  • Je kan de opleiding diplomagericht of modulair volgen. In dit laatste geval kies je voor die vakken of modules die voor jou interessant zijn.
  • Je kan starten in september of februari.
 • Volwassen aanpak
  Al jaren zijn wij gespecialiseerd in onderwijs aan jong-volwassenen. Wij hanteren geen schools systeem. Er wordt aandacht en begrip besteed voor de specificiteit van jong-volwassen studenten (gezin, werken in shiften...).
  Om tegemoet te komen aan de noden van de volwassen student stippelen de centra een traject op maat uit en bieden zij jou een individuele trajectbegeleiding aan.
  De lectoren zijn experts die hun job in het hoger beroepsonderwijs vaak combineren met een job in de sector zelf.
 • Lerend netwerk
  Het hoger beroepsonderwijs richt zich naar een brede groep van de bevolking: je komt in contact met pas afgestudeerden, maar ook met mensen met een eerste of meerdere werkervaringen. Het netwerk dat je in de klas uitbouwt kan van belang zijn voor je professionele leven, maar je houdt er ook goede vrienden aan over.
 • Eerder verworven competenties (EVC) en eerder verworven kwalificaties (EVK)
  Je kan studieduurverkorting aanvragen op basis van EVC en EVK.
 • Gecombineerd onderwijs
  Modules worden vaak aangeboden in de vorm van gecombineerd onderwijs. Dit is een combinatie van contact- en afstandsonderwijs.
 • Diploma
  De opleidingen binnen het hoger beroepsonderwijs leiden tot de officiële kwalificatie van gegradueerde, ook internationaal erkend ('associate degree').

Alle opleidingen van HBO5 Antwerpen....

 

Inkanteling in de AP Hogeschool
Vanaf 1 september 2019 zullen de Graduaten (HBO5) en de Specifieke Lerarenopleiding inkantelen in het Hoger Onderwijs. 
Lees hier de update over de toekomst van de HBO5-opleidingen.... 
Lees hier de update over de toekomst van de Specifieke Lerarenopleiding....