HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Fiscale wetenschappen

Over de opleiding

In de graduaatopleiding fiscale wetenschappen (= avondopleiding) kan je je verder verdiepen in de complexe materie van de fiscaliteit. Als je het modeltraject van de school volgt, kan je in 2 jaar afstuderen.

Interessant: studenten die reeds in het bezit zijn van (minimum) een diploma graduaat boekhouden kunnen, mits 1 extra jaar, een extra graduaatdiploma fiscale wetenschappen behalen! Zij stappen ineens in het tweede jaar van de opleiding in.

OPGELET! AFBOUW OPLEIDING!

LAATSTE instap in het modeltraject op 1 september 2017! Je kan voor deze opleiding nog enkel inschrijven voor de vervolgmodules, je kan niet meer starten in deze opleiding.

Alle huidige HBO5-opleidingen zullen tegen september 2019 omgevormd worden naar beroepsspecifieke opleidingen en het is vanuit het werkveld dat er wordt bepaald of er nood is aan werknemers met een HBO5-profiel. Voor het graduaat fiscale wetenschappen zijn er geen beroepskwalificaties opgesteld vanuit de sector wegens te gespecialiseerd voor niveau 5, met als gevolg dat de opleiding graduaat fiscale wetenschappen vanaf september 2019 niet meer zal worden ingericht op HBO5-niveau en dit in geen enkel cvo!

We zijn dus genoodzaakt om het graduaat fiscale wetenschappen af te bouwen in 2 jaar: in het academiejaar 2017-2018 zal het modeltraject op 2 jaar een laatste keer volledig worden aangeboden zodat de instromers in september 2017 nog kunnen afstuderen in juni (of augustus) 2019. Het tweede jaar zal nog gedurende 2 academiejaren (2017-2018 en 2018-2019) worden ingericht. De HBO5-opleiding fiscale wetenschappen zal ophouden te bestaan op 1 september 2019.

Afgestudeerden in het graduaat boekhouden hebben nog 2 jaar de kans om een extra graduaatdiploma fiscale wetenschappen te behalen in 1 bijkomend jaar: zij kunnen nog het tweede jaar GFW volgen in de academiejaren 2017-2018 en 2018-2019.

 

Algemene info GFW:

Afgestudeerden kunnen terecht in boekhoud- en fiscale kantoren, KMO's, grote ondernemingen, banken, verzekeringen, openbare besturen. 

Wie als zelfstandig boekhouder-fiscalist wil erkend worden, wie toegang wil krijgen tot de stage BIBF, moet ook over (minimum) een graduaatdiploma boekhouden beschikken.

Met onze avondopleiding fiscale wetenschappen willen we je, naast het aanleren van de theorie, ook de kans bieden je kennis te toetsen aan de praktijk, Dit gebeurt vooral in het sluitstuk van de opleiding, de stage.

Dankzij het modulaire systeem leent de opleiding zich ook perfect tot bijscholing of specialisatie en kan er voor 1 of meer modules worden ingeschreven.

Alle domeinen worden zowel vanuit theoretisch als vanuit praktisch standpunt behandeld, bijzondere aandacht wordt geschonken aan concrete toepassingen en case studies.

De modules "personenbelasting", "vennootschapsbelasting" en "btw" worden heel grondig uitgewerkt omdat de afgestudeerden hoofdzakelijk met deze problematiek in de praktijk worden geconfronteerd. Ruime aandacht gaat ook naar internationale en regionale fiscaliteit, fiscale procedures en bijzondere fiscale topics. In de indirecte fiscaliteit wordt aandacht besteed aan registratie, douane en successie.

Laatste aanpassing van deze pagina: 09/12/2017

Medewerkers
Graduaat Fiscale wetenschappen

Administratief medewerker: 
Nadine Adriaenssens 
Trajectbegeleider:
Joke Lapauw
Opleidingscoördinator:
Ingrid Forceville
Zorgcoördinator: Miek Stevens
Ombuds: Johan De Meester 
(vervanger: Johan Nys)
Departementshoofd: 
Marina Schwagten

 

 

Deel deze opleiding