HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Specifieke lerarenopleiding

Over de opleiding

Dit is het laatste semester dat de volledige opleiding door het volwassenenonderwijs georganiseerd wordt. Vanaf september 2019 kunnen onze studenten, die minstens 15 studiepunten behaalden, de opleiding verder volgen aan Universiteit Antwerpen of AP Hogeschool. 

 

Code Module Studiepunten Lestijden 
Startpakket schooljaar 2018-2019 semester 2

D1

B1

C1

C2

D4

Didactische competentie algemeen

Onderwijs en maatschappij

Communicatieve vaardigheden

Leerlingenbegeleiding

Taalontwikkelend lesgeven 

6

3

3

3

3

60

40

40

40

40

Fase 2: 2de semester van de opleiding 

C4

D3

D2

D4

Psychopedagogische competentie 2

ICT in onderwijs

Didactische competentie praktijkinitiatie

Taalontwikkelend lesgeven 

3

3

3

6

40

20

40

80

Fase 3: 3de semester van de opleiding   

C4

D4

E3

Psychologische competenties 2

Taalontwikkelend lesgeven

Praktijk verdieping

3

3

9

40

40

100

Fase 4: 4de semester van de opleiding   

C2

B2

E4

Leerlingenbegeleiding

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Praktijk integratie

3

3

9

40

40

100

 

Je houdt ervan om met jongeren om te gaan, ze te begeleiden en ze te laten groeien. Daarnaast heb je al enige vakkennis verworven vanuit een ander beroep en/of vanuit je basisdiploma secundair, hoger of universitair onderwijs. Je wil deze vakkennis graag overdragen aan jonge mensen? Dan is het beroep van leerkracht binnen het Secundair of Volwassenenonderwijs zeker iets voor jou.

In de specifieke lerarenopleiding (SLO) leer je hoe je met leerlingen moet omgaan, hoe je een goed teamlid kan zijn in een school en hoe je leerlingen op een leuke manier interessante zaken kan bijleren. Je leert in deze lerarenopleiding dus niets inhoudelijks bij over het vak of de vakken die je gaat geven. Hier leer je hoe je een goede leerkracht kan worden.

Het verschil met andere opleidingen maken we bij de praktijkmodules. Alle studenten worden verdeeld in kleinere coachingsgroepen waarin je samen met je coach een traject op maat uitstippelt. Jij bepaalt zelf mee welke ervaringen je nodig hebt om je te ontplooien tot een diversiteitscompetente leraar die bereid is om te professionaliseren en te innoveren zodat leerlingen geïnspireerd zijn en verbonden voelen. 

Structuur
Een overzicht van de structuur van de Specifieke lerarenopleiding vind je in het structuurschema.

Wil je het standaard leertraject doorlopen op je eigen tempo? Raadpleeg dan de trajecthulp (pdf). 

Laatste aanpassing van deze pagina: 18/12/2018

Gerelateerde opleidingen

Andere opleidingen die je mogelijk kunnen interesseren:

Medewerkers
Specifieke lerarenopleiding

Administratief medewerker:
Kim Peeters
Trajectbegeleider:
Joke Lapauw
Opleidingscoördinator: 
Philip Lambrechts
Zorgcoördinator: Miek Stevens
Ombuds: Harold Van der Kraan
Departementshoofd: Johan De Meester

Deel deze opleiding