HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Verzekeringen

Over de opleiding

Verzekeringen worden steeds uitgebreider en complexer, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Hierop wenst deze modulaire avondopleiding een antwoord te geven.

De tweejarige avondopleiding graduaat verzekeringen (modeltraject) biedt een brede theoretische basis; praktische vaardigheden worden gaandeweg aangeleerd, met een stage als sluitstuk. Hierin leer je je verworven theoretische kennis in de praktijk om te zetten. De opleiding bereidt de studenten voor op een job in de bank- (verzekeringstak) en verzekeringssector.

Tegenwoordig kan je voor bijna alles een verzekering afsluiten. Ook op deze trends speelt het graduaat verzekeringen in. Dankzij het modulaire systeem kan iedereen uit de verzekeringssector of het bedrijfsleven zich bijscholen of specialiseren door 1 of meer modules te volgen.

A. Basistechnieken: werking van het verzekeringswezen en haar deontologie, eenvoudige boekhouding, wiskundige formules in diverse financiële situaties toepassen en geïntegreerde officetoepassingen

B. Communicatie:  mondelinge en schriftelijke communicatie, vaardigheden op het vlak van gespreks- en vergadertechnieken, verkooptechnieken en zakelijke kennis van het Engels en het Frans

C. Recht en techniek: algemeen inzicht in de verschillende juridische aspecten uit het burgerlijk, economisch en handelsrecht, rechtsregels van toepassing op alle verzekeringscontracten, eenvoudige contracten opstellen, specifieke begrippen uit de fiscaliteit en sociale wetgeving

D.  Specifieke verzekeringstechnieken:  grondig inzicht in de verschillende aspecten van de verzekering mbt burgerlijke aansprakelijkheid, verzekering brand en diefstal, levensverzekering, arbeidsverzekering en motorrijtuigenverzekering

E. Projectwerk: stage, praktische toepassing van de verworven kennis (sluitstuk van de opleiding)

Laatste aanpassing van deze pagina: 15/10/2018

Medewerkers
Graduaat Verzekeringen

Administratief medewerker: 
Nadine Adriaenssens
Trajectbegeleider:
Joke Lapauw
Opleidingscoördinator:
Sylvi Van Dooren
Zorgcoördinator: Miek Stevens
Ombuds: Harold Van der Kraan
Departementshoofd: 
Marina Schwagten

 

 

Deel deze opleiding