HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Integratie opleidingen in de AP Hogeschool: lancering van het platform Samen Uniek

De integratie van de HBO5-en specifieke lerarenopleidingen in de AP Hogeschool vanaf het academiejaar 2019-2020 komt dichterbij en mogelijk roept dat vragen bij je op.
Logo AP Hogeschool

Belangrijk te weten is dat indien je je opleiding nog vóór 1 september 2019 afrondt, je zal afstuderen aan het CVO en een diploma ontvangen dat is uitgereikt door het CVO in samenwerking met de AP Hogeschool. Indien je je opleiding ná 1 september 2019 afrondt, zal je afstuderen met een diploma uitgereikt door de AP Hogeschool.

Om je zo goed mogelijk in te lichten over de overstap naar AP Hogeschool in september 2019, werd het platform Samen Uniek gelanceerd. Op dit platform vind je informatie terug over wat de integratie voor jouw HBO5-opleiding of SLO inhoudt. Bovendien kan je er terecht voor achtergrondinformatie over de integratie en mogelijk vind je meteen een antwoord op je prangende vraag in de lijst met Frequently Asked Questions.

Volg de recente ontwikkelingen en hou de Samen Uniek zeker regelmatig in het oog. Dit platform zal geregeld aangevuld worden met nieuws over de organisatie van de graduaats- en educatieve opleidingen.

Heb je nog vragen?
Wens je nog toelichting en hulp bij je keuzes, contacteer dan zeker je trajectbegeleider.
Heb je vragen specifiek voor AP ? Aarzel niet om het vragenformulier in te vullen. Je hoeft dus niet te wachten tot ze op het Samen Uniek platform gepost worden.

maandag 2 juli 2018