HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Toekomst HBO5-opleidingen (update)

Nog één schooljaar te gaan …. Vanaf september 2019(*) neemt de AP Hogeschool onze graduaatsopleidingen(**) over. Wat betekent dit voor de studenten die in schooljaar 2018-2019 aan de graduaatsopleiding beginnen bij HBO5 Antwerpen?

Vervolg van de opleiding
Als je vóór 1 september 2019 gestart bent met je HBO5-opleiding, maar pas na 1 september 2019 je diploma zal behalen, zijn er twee mogelijkheden:

  • Heb je op 1 september 2019 minstens 1/3 van de lestijden van de “oude” opleiding behaald? Dan heb je het recht om t.e.m. academiejaar 2020-2021 nog je “oude” diploma te behalen. Je kan er ook voor kiezen om over te schakelen naar de “nieuwe” opleiding, met vrijstellingen voor de vakken die je reeds behaalde. Als je het diploma na afloop van het academiejaar 2020-2021 nog niet hebt behaald, moet je alsnog overstappen naar de “nieuwe” opleiding. Je kan op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen verkrijgen.
  • Heb je op 1 september 2019 minder dan 1/3 van de lestijden van de “oude” opleiding behaald? Dan ben je verplicht om over te stappen naar de “nieuwe” opleiding. Ook in dit geval kan je op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen krijgen.

Inschrijvingsgeld
Doordat je opleiding wordt opgenomen in het hoger onderwijs, zal het inschrijvingsgeld op een andere manier berekend worden, maar je kan wél beroep doen op de studiebeurzen en sociale voorzieningen die het hoger onderwijs biedt. De omvang van een opleiding in hogescholen wordt uitgedrukt in studiepunten. De totale werklast (d.w.z. de tijd die een student nodig heeft voor het volgen van de lessen, voor het studeren, voor het maken van opdrachten, voor de toetsing, …) per studiepunt bedraagt 26 uur.

  • Nu betaal je 1,50 euro inschrijvingsgeld in het CVO per lestijd met een maximum van 300 euro per semester.
  • Aan een hogeschool betaal je een vast bedrag van 234,10 euro per academiejaar en een bedrag per opgenomen studiepunt 11,20 euro (als je geen recht hebt op een studiebeurs).

Ter illustratie: Bij je CVO betaal je 600 euro als je voltijds studeert, bij een hogeschool is dat 922,30 euro (voor 60 studiepunten) voor het hele academiejaar. Als je recht hebt op een studiebeurs betaal je een lager bedrag: 108,80 euro als beursstudent en 484,30 euro als bijna-beursstudent.

Meer informatie over studiebeurzen aan de hogeschool lees je hier.

Het behouden van de kinderbijslag was bij een CVO mogelijk als je minstens 13u/week les had. Zodra je opleiding deel uitmaakt van een hogeschool of universiteit, is dat mogelijk als je minstens 27 studiepunten opneemt in een academiejaar (27 studiepunten is iets minder als de helft van een voltijds pakket).

Leerkrediet
De hogeschool werkt voor zijn bachelor –en masteropleidingen met een systeem van leerkrediet. De graduaatsopleidingen (HBO5) zullen deze regeling NIET gebruiken.

 

* Voor wie vóór 1 september 2019 afstudeert zal er niets veranderen. 
** Klik hier voor de infomatie over de toekomst van de lerarenopleiding (SLO). 

vrijdag 11 mei 2018