HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Toekomst Specifieke lerarenopleiding

De Specifieke Lerarenopleiding (SLO) - de vroegere D-cursus of GPB-opleiding - bereidt je voor op een loopbaan in het secundair, hoger of volwassenenonderwijs.

De Specifieke lerarenopleiding die we bij HBO5 Antwerpen inrichten zal, net als alle SLO-opleidingen in Vlaanderen, volledig onderdeel worden van een hogeschool of universiteit. Dat wil zeggen dat we deze opleiding vanaf het schooljaar 2019-2020 niet meer inrichten. Tot dan kan je bij HBO5 Antwerpen wel starten aan de Specifieke lerarenopleiding. Duurt je opleiding langer dan twee jaar? Of ben je van plan om de opleiding over meer dan twee jaar te spreiden? Dan zal je je diploma dus halen binnen de AP Hogeschool of de Universiteit Antwerpen.

Er komt vanaf september 2019 een educatieve HBO5-opleiding voor praktijkleraars en een bachelor-na-bacheloropleiding leraar secundair onderwijs voor professionele bachelors aan de AP Hogeschool en een educatieve master Secundair onderwijs voor masters aan de Universiteit Antwerpen.

De overgang zal natuurlijk ook enkele veranderingen met zich meebrengen.

HBO5 Antwerpen, AP Hogeschool en de Universiteit Antwerpen doen er echter alles aan om deze voor jou tot het minimum te beperken. Bovendien zetten we er de komende jaren op in om je goed te informeren.

Heb je nu al vragen hierover? Neem dan even contact op met de trajectbegeleider van je opleiding.

maandag 3 juli 2017