HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Toekomst Specifieke lerarenopleiding (update)

Nog één schooljaar te gaan …. Vanaf september 2019(*) nemen de AP Hogeschool en Universiteit Antwerpen onze Specifieke lerarenopleiding(**) over. Wat betekent dit voor de studenten die in schooljaar 2018-2019 aan de opleiding beginnen bij HBO5 Antwerpen?

De specifieke lerarenopleiding wordt vanaf september 2019 :

  • een educatieve graduaatsopleiding bij AP Hogeschool voor studenten met een secundair of graduaatsdiploma.
  • een verkorte bacheloropleiding secundair bij AP Hogeschool voor studenten met een bachelordiploma.
  • een educatieve masteropleiding bij Universiteit Antwerpen voor studenten met een masterdiploma.

Vervolg van de opleiding
Als je vóór 1 september 2019 gestart bent met je SLO-opleiding, maar pas na 1 september 2019 je diploma zal behalen, zijn er twee mogelijkheden:

  • Heb je op 1 september 2019 minstens 15 studiepunten van de “oude” opleiding behaald? Dan heb je het recht om t.e.m. academiejaar 2020-2021 nog je “oude” diploma te behalen. Je kan er ook voor kiezen om over te schakelen naar de “nieuwe” opleiding, met vrijstellingen voor de vakken die je reeds behaalde. Als je het diploma na afloop van het academiejaar 2020-2021 nog niet hebt behaald, moet je alsnog overstappen naar de “nieuwe” opleiding. Je kan op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen verkrijgen.
     
  • Heb je op 1 september 2019 minder dan 15 studiepunten van de “oude” opleiding behaald? Dan ben je verplicht om over te stappen naar de “nieuwe” opleiding. Ook in dit geval kan je op basis van de modules die je reeds behaald hebt vrijstellingen krijgen.

Inschrijvingsgeld
Doordat je opleiding wordt opgenomen in het hoger en universitair onderwijs, zal het inschrijvingsgeld op een andere manier berekend worden, maar je kan wél beroep doen op de studiebeurzen en sociale voorzieningen die het hoger en universitair onderwijs biedt. De omvang van een opleiding in hogescholen en universiteiten wordt uitgedrukt in studiepunten. De totale werklast (d.w.z. de tijd die een student nodig heeft voor het volgen van de lessen, voor het studeren, voor het maken van opdrachten, voor de toetsing, …) per studiepunt bedraagt 26 uur.

  • Nu betaal je 1,50 euro inschrijvingsgeld in het CVO per lestijd met een maximum van 300 euro per semester.
  • Aan een hogeschool betaal je een vast bedrag van 234,10 euro per academiejaar en een bedrag per opgenomen studiepunt 11,20 euro (als je geen recht hebt op een studiebeurs).
  • Aan een universiteit betaal je gelijkaardige bedragen als aan een hogeschool. Exacte cijfers zijn ons nog niet bekend voor het academiejaar 2019-2020 bij Universiteit Antwerpen.

Ter illustratie: Bij je CVO betaal je 600 euro als je voltijds studeert, bij een hogeschool is dat 922,30 euro (voor 60 studiepunten) voor het hele academiejaar. Als je recht hebt op een studiebeurs betaal je een lager bedrag: 108,80 euro als beursstudent en 484,30 euro als bijna-beursstudent.

Meer informatie over studiebeurzen aan de hogeschool lees je hier.

Het behouden van de kinderbijslag was bij een CVO mogelijk als je minstens 13u/week les had. Zodra je opleiding deel uitmaakt van een hogeschool of universiteit, is dat mogelijk als je minstens 27 studiepunten opneemt in een academiejaar (27 studiepunten is iets minder als de helft van een voltijds pakket).

Betaald educatief verlof
De flextrajecten kregen een erkenning voor betaald educatief verlof, een stelsel van individueel opleidingsverlof. Het wordt omschreven als het recht voor werknemers die bepaalde opleidingen volgen, om op het werk afwezig te zijn voor het volgen van de opleiding met behoud van het normale loon. Alle studenten die voldoen aan de regelgeving hebben recht op educatief verlof voor de contacturen die gevolgd worden. 

Wat als ik geen leerkrediet meer heb?
De kans is klein dat je als student over onvoldoende leerkrediet beschikt om je studies af te ronden. Maar als je merkt dat je studie niet zo vlot loopt of jouw studiekeuze niet de juiste was, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk je studiebegeleider contacteert. Er zijn namelijk mogelijkheden om je programma aan te passen, op tijd van richting te veranderen of uit te schrijven zodat je niet onnodig leerkrediet verliest. Je kan je persoonlijk leerkrediet opvolgen op het studentenportaal van de Vlaamse Overheid door in te loggen met je e-identiteitskaart of een federaal token. Heb je nog verdere vragen hierover? Neem dan contact op met het Studie-adviespunt via stap@ap.be. Voor studenten die al 15 studiepunten hebben behaald in onze opleiding voor september 2019, wordt niet gekeken naar het leerkrediet.

 

* Voor wie vóór 1 september 2019 afstudeert zal er niets veranderen. 
** Klik hier voor de infomatie over de toekomst van de HBO5-opleidingen. 

vrijdag 11 mei 2018