HBO5 Antwerpen

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Werkplekleren

Wij verstaan onder werplekleren alle leeractiviteiten die gericht zijn op het verwerken van algemene en/of beroepsgerichte competenties, waarbij de arbeidssituatie de leeromgeving is (decreet Hoger Beroeps Onderwijs - 30/4/2009). Specifiek voor de volwassen student betreft het een convergentie en interactie in een loopbaan-leertraject. Een stage is slechts één van de vele mogelijkheden. Werkplekleren kan zowel in het onderwijscentrum als daarbuiten, d.i. de werkvloer. Al deze afgeleide vormen zijn terug te vinden in het VLOR-advies over werkplekleren.

Om een antwoord te geven op alle vragen in verband met werkplekleren heeft het centrum een wiki gemaakt.

Deze wiki is een resultaat van het project „Van werkplek tot leerplek - Uitbouwen van het werkplekleren binnen het hoger beroepsonderwijs via een pilot binnen het Graduaat Orthopedagogie”, dat gefinancierd werd door het consortium volwassenenonderwijs Antwerpen Vol-ant.

Wiki onder een vergrootglas

Klik hier om naar de wiki te surfen.

Hand in hand

Als bedrijf of instelling kan je helpen bij het ontwikkelen van de talenten van onze student. Lees hier meer.