HBO5 Verpleegkunde

Samen verpleegkundig competent

Voor studenten

detail van een agenda

Het schooljaar op HBO5 verpleegkunde is opgebouwd uit deels les en deels stage, en per semester 2 evaluatieperiodes.  De reguliere vakantieperiodes van het secundair onderwijs worden gevolgd.

De kalender schooljaar 2022-2023 kan je hier raadplegen.

OER HBO5 StuivenbergSchoolreglement HBO5 Stuivenberg

Lees hier het centrum- en evaluatiereglement  2021-2022 van HBO5 Verpleegkunde Stuivenberg.

OER 2022-2023

Het schoolreglement 2021-2022 vind je hier.

schoolreglement 2022-2023

In december '21 onderging onze opleiding een doorgedreven doorlichting op basis van het beoordelingskader dat gebaseerd is op een mix van kwaliteitskenmerken van het hoger onderwijs en het referentiekader onderwijskwaliteit voor het leerplichtonderwijs. 

Deze doorlichting resulteerde in een eindbeoordeling GUNSTIG zonder tekorten. Het volledige verslag kan je hier raadplegen.