HBO5 Verpleegkunde

Een volwassen keuze naar een hoger diploma

Vrijstellingen HBO5 Verpleegkunde op basis van eerder verworven competenties (EVC)

Deed je eerdere praktijkervaring(en) op en wil je die vaardigheden of ervaring laten meetellen, dan kan je een vrijstellingsaanvraag indienen op basis van eerder verworven competenties voor één of meerdere modules.

Zo dien je de aanvraag in:

 • We verwachten je aanvraag zo snel mogelijk, uiterlijk zeven kalenderdagen na je inschrijving.
 • Vul online het formulier in voor je aanvraag van een vrijstelling, op basis van EVC.
 • Voeg overtuigende en heldere bewijsstukken toe aan je aanvraag:
   
  • Toon aan en motiveer dat je de beoogde competenties hebt verworven, door ze te koppelen aan de leerinhouden en de verwachtingen die vermeld staan in de ECTS-fiche van de module. 
  • Je overige bewijsstukken zijn onder meer: attesten van werkgever, functiebeschrijvingen, voorbeelden van gemaakte producten, kopieën van gepubliceerde artikels, evaluatieverslagen… 
  • Ieder bewijsstuk voldoet aan de nodige criteria: authentiek, relevant, actueel, kwantitatief en gevarieerd. (zie aanvraagformulier voor meer info bij deze criteria.)

​​Je documenten zijn bij voorkeur in pdf. Overschrijdt het aantal documenten de limiet, voeg ze dan vooraf samen met https://pdfcandy.com/merge-pdf.html 
 

Zo verloopt je aanvraag:

 • De beoordelingscommissie onderzoekt je aanvraag. Die commissie bestaat uit de opleidingscoördinator en de lectoren van de betrokken opleiding en modules. 
 • De beoordelingscommissie onderzoekt of de te bewijzen competenties zijn verworven.
 • Eventueel nodigt de beoordelingscommissie je uit voor een gesprek en/of een proef. 
 • Achteraf formuleert de beoordelingscommissie een advies aan de directeur over het al dan niet toekennen van de gevraagde vrijstelling(en). 
 • De directeur neemt de uiteindelijke beslissing. 
 • Je verneemt die beslissing uiterlijk 20 werkdagen na het indienen van de volledig gedocumenteerde vrijstellingsaanvraag.

De volledige vrijstellingsprocedure wordt gedetailleerd beschreven in de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5.