Het Atelier

kleuter- en lagere school

Schoolreglement

We zijn blij dat je voor onze school hebt gekozen. Bij inschrijving in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement. In dit schoolreglement leggen we uit hoe onze school werkt. Je vindt er informatie over je rechten en plichten. Dit schoolreglement is een belangrijk document.