Het Baronneke

kleuter- en lagere school

Het Baronneke

Troeven

  • Individuele aanpak
  • Klasdoorbrekend werken
  • Huiswerkklas
  • Ontdekklas (bib en computerklas)
  • Sterk zorgbeleid
  • Tal van projecten: Met elkaar praten, verkeersveilige projecten, muzisch project, leesproject ...
  • Filosoferen met kinderen
  • Kunstacademie op woensdagnamiddag

Contact

Communicatie is belangrijk bij ons, tussen de leerlingen maar ook met de ouders

Freia Nuijten
Directeur
Freia Nuijten, directeur van Stedelijke Basisschool Baronneke

Als er een conflict is in de klas, praten we dat samen met de kinderen uit

David Nowak
Leerkracht
1e leerjaar
David Nowak, leerkracht van het 1e leerjaar van Stedelijke Basisschool Baronneke

Op deze school is er een plaats voor iedereen, ongeacht van welke nationaliteit

Lesley Frederickx
Mama van Lisa
4de leerjaar
Getuigenis Lesley Frederickx van Stedelijk Basisschool het Baronneke

Project in de kijker

We denken ook aan het milieu! Met tal van acties tra

Het Baronneke

Vacatures

voltijds, 24u per week
Het Atelier
voltijds, 24u per week
De Esdoorn
voltijds, 36u per week
De Octopus