Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Het Groene Eilandje

  • school van de eenentwintigste eeuw
  • gezond en duurzaam
  • ruime klassen met veel daglicht
  • vlakbij Park Spoor Noord
  • de kracht van de stad benutten
  • iedereen welkom
  • aandacht voor ieder kind
  • ouders participeren
  • leven, leren, lezen ...
  • inzetten op de zaken die er toe doen

11/09: Geen school

Pedagogische studiedag

10/09: Infoavond lagere school

19:00 in de refter

09/09: Infoavond kleuterschool

19:00 in de refter

Project in de kijker

Peer mediation staat voor bemiddeling door...

Vacatures

voltijds, 6u per week
De Zonnebloem
deeltijds, 12u per week
Het Vliegertje
deeltijds, 15u per week
De Zonnebloem