Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

De warmste week in het Groene Eilandje

De leerlingenraad heeft een goed doel gekozen voor onze "samen" maand december. 

We doen mee aan "de warmste week" met twee acties: 

  • geld verzamelen in een warme spaarpot in elke klas
  • een inzamelactie van kleren en speelgoed vanaf de week van 11 december 

voor de 'diesterweg hulpkas', die kansarme gezinnen in het stedelijk onderwijs helpt.