Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Peer mediation

Peer mediation staat voor bemiddeling door leerlingen voor leerlingen.

Het is een duurzaam project dat leidt tot een daling van het aantal conflicten op de speelplaats en bijdraagt aan een respectvoller en positiever schoolklimaat. Het is een effectieve en preventieve methode tegen pesten.

Leerlingen met ruzie, conflicten of andere problemen wenden zich gemakkelijker tot een leerlingbemiddelaar dan tot een leerkracht. De drempel is lager, ze voelen zich veiliger en bespreken sommige onderwerpen liever met hun medeleerlingen. Bovendien nemen kinderen veel sneller gedrag over van leeftijdsgenoten en iets oudere medeleerlingen dan van volwassenen.

Samen met Schoolmakers leiden wij onze leerlingen op tot heuse bemiddelaars. En dit vanaf het vierde leerjaar. De leerlingen die gekozen hebben om hieraan deel te nemen, volgen samen met enkele leerkrachten een training die bestaat uit 6 sessies van een halve dag.

Deze training zorgt ervoor dat de leerlingbemiddelaars, telkens per twee, in staat zijn om andere leerlingen op gestructureerde wijze te helpen bij het vinden van een oplossing voor hun conflict.

De leerlingbemiddelaars verwerven tijdens hun opleiding inzicht in conflicten en kunnen na afloop een meervoudig partijdige houding aannemen, verbindend communiceren en een bemiddeling leiden.

Hierbij staan ze natuurlijk niet alleen. In dit hele proces worden de leerlingbemiddelaars ondersteund door de leerkrachten. Zij staan steeds klaar om mee te begeleiden of in geval van een ernstig conflict de bemiddeling over te nemen.

Zo werken wij samen aan een positieve, leuke sfeer op school!