Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Het Groene Eilandje

  • school van de eenentwintigste eeuw
  • gezond en duurzaam
  • ruime klassen met veel daglicht
  • vlakbij Park Spoor Noord
  • de kracht van de stad benutten
  • iedereen welkom
  • aandacht voor ieder kind
  • ouders participeren
  • leven, leren, lezen ...
  • inzetten op de zaken die er toe doen

11/09: Geen school

Pedagogische studiedag

10/09: Infoavond lagere school

19:00 in de refter

09/09: Infoavond kleuterschool

19:00 in de refter

Project in de kijker

Peer mediation staat voor bemiddeling door...

Vacatures

deeltijds, 12u per week
Het Vliegertje
deeltijds, 15u per week
De Zonnebloem
voltijds, 24u per week
Aan de stroom