Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Levensbeschouwelijke vakken

Juf Marianne 

Geïnspireerd door eigen leerkrachten moraal tijdens mijn schoolcarrière, rechtvaardigheidsgevoel aangewakkerd door een klasbezoek (middenschool) van Regine Beer (Auschwitz-overlevende). Voor mij staat de mens centraal in het leven, met als sleutelwoorden onder andere: creativiteit, kritisch denken, vrij onderzoek, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en positiviteit.

Juf Münever 

Assalamoe’alaykoem, met vrede groet ik u. Ik ben juf Munever en geef islamitische godsdienst. Tijdens de lessen leren we over onze Schepper, Allah swt en het leven van de profeten. Ook de actualiteit komt aan bod, zoals het offerfeest en ramadanfeest. De korte soerat uit de Koran oefenen we in de klas. De vijf zuilen, de zes geloofspunten en nog veel meer linken we aan ons dagelijks leven. Nog vragen? U kan me aanspreken of een afspraak maken. Met vredesgroet.

Juf Gulsüm

Juf Valerie 

Ik ben Valerie, juf katholieke godsdienst op Het Groene Eilandje en in de Kleine Wereld. Ik sta al 6 jaar in het onderwijs. Ik ben gestart als kleuterleerkracht, nadien overschakeld naar klasleerkracht in het buitengewoon onderwijs, om dan uiteindelijk godsdienstleerkracht te worden. Ik ben 33 jaar en woon in Kalmthout. Ik heb 2 kindjes. Mijn hobby’s zijn dansen, lezen en wandelen. Mijn grootste droom is om een wereldreis te maken en dan op het mooiste plekje te blijven wonen.

Meester Maarten 

Ik ben Meester Maarten en geef protestante godsdienst. In de lessen krijgen de leerlingen een stevige Bijbelse basis, aangepast aan hun leefwereld en ontwikkeling. Christelijke waarden worden op speelse wijze aangebracht, met aandacht voor de specifieke mogelijkheden van het kind. Dit alles in afwisselende lessen waarin creativiteit, gesprekjes, verhalen en liedjes ruim aan bod komen. Zo leren de kinderen God kennen als hun Schepper en Jezus als hun vriend.

Juf Jeanne