Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Levensbeschouwelijke vakken

Juf Marianne 

Geïnspireerd door eigen leerkrachten moraal tijdens mijn schoolcarrière, rechtvaardigheidsgevoel aangewakkerd door een klasbezoek (middenschool) van Regine Beer (Auschwitz-overlevende). Voor mij staat de mens centraal in het leven, met als sleutelwoorden onder andere: creativiteit, kritisch denken, vrij onderzoek, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en positiviteit.

Juf Münever 

Assalamoe’alaykoem, met vrede groet ik u. Ik ben juf Munever en geef islamitische godsdienst. Tijdens de lessen leren we over onze Schepper, Allah swt en het leven van de profeten. Ook de actualiteit komt aan bod, zoals het offerfeest en ramadanfeest. De korte soerat uit de Koran oefenen we in de klas. De vijf zuilen, de zes geloofspunten en nog veel meer linken we aan ons dagelijks leven. Nog vragen? U kan me aanspreken of een afspraak maken. Met vredesgroet.

Juf Asaf

 

Juf Agapi

 

Meester Maarten

Ik ben Meester Maarten en geef Protestante Godsdienst. Tijdens deze lessen krijgen de leerlingen een stevige Bijbelse basis, aangepast aan de leefwereld en de ontwikkeling van het kind. Christelijke waarden worden op een speelse wijze aangebracht en gericht op hun leven, met aandacht voor de specifieke mogelijkheden van het kind. Dit alles in afwisselende lessen waarin creativiteit, gesprekjes, verhalen en liedjes ruim aan bod komen.

Meester Mario