Het Groene Eilandje

kleuter- en lagere school

Levensbeschouwelijke vakken

Juf Marianne 

Geïnspireerd door eigen leerkrachten moraal tijdens mijn schoolcarrière, rechtvaardigheidsgevoel aangewakkerd door een klasbezoek (middenschool) van Regine Beer (Auschwitz-overlevende). Voor mij staat de mens centraal in het leven, met als sleutelwoorden onder andere: creativiteit, kritisch denken, vrij onderzoek, verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en positiviteit.

Juf Münever 

Assalamoe’alaykoem, met vrede groet ik u. Ik ben juf Munever en geef islamitische godsdienst. Tijdens de lessen leren we over onze Schepper, Allah swt en het leven van de profeten. Ook de actualiteit komt aan bod, zoals het offerfeest en ramadanfeest. De korte soerat uit de Koran oefenen we in de klas. De vijf zuilen, de zes geloofspunten en nog veel meer linken we aan ons dagelijks leven. Nog vragen? U kan me aanspreken of een afspraak maken. Met vredesgroet.

Juf Yousra

Juf Agapi

 

Meester David

 

Meester Maarten

Meester Mario